II. Kuningas Davidin Psalmit.

Psalmi 12.

30.O
Herra Jumala taivaast', Me kyllä va-
littaa mahdam', Ett' mailma on kankia
vastaas, Kuin alat' nähdä taidam'. Sinun sanas
ylön katsotaan, Totuus myös pois unhotetaan, Valhe
on nyt vallan saanut.

2.  Mailmass' nyt edess' pidetään Petos ja ihmis-
ten juttu, Totuus myös jokaiselt' hyljätään, Pyhään
kirjaan moni suuttuu. Nyt näemme siis edessäm', Ett'
kovat ajat on kädessäm', Joist' Kristus sanonut oli.

3.  Se oikia Jumalan palvelus On nauruks' ja pil-
kaks' käätty; Vallan on saanut kavaluus, Totuus on
valheeks' väätty. Siis Herran käskyt täyttäkääm', Toi-
nen toisem' viat peittäkääm', Sill' rakkaus lain täyttää.

4.  Vaan se on toisin muutettu, Pirun petoksill' ja
juonill'; Jumalan sana on suudittu, Valheen ja vilpin
suonill'. Me olim' eksyväiset lampaat, Mykät, sokiat,
kuurot, rampaat: Sill' ettei meill' paiment' ollut.

5.  Me sinne tänne juokselim', Eipä meit' kenkään
kainnut. Perkel' meit' laumast' pois kuokkeli, Empä
me hänt' välttää tainneet. Se kuin meit' tähän asti
kaitsi, Tiet' oikiat' johdatt' paitsi, Niin me sitt' erhetyk-
seen tulim'.

6.  Mutt' kiitett' ole, Jesu Krist', Kuin armahdit
meidän päällem', Ja kirvotit meit' pirun juonist', Saa-
tit myös oikiall' tiellen: Vielä nytkin meitä auta, Si-
nun pyhän sanas kautta, Sen kavalan hengen juonist'.

7.  Sanas, Herra, aina vahvista Ja kunnias itse
vastaa: Älä meit' tyköös pois ahdista, Ettem' sinua
mahtais' lastaa. Korjaa köyhää Kristikuntaas, Varjel'
aina seurakuntaas, Saat' häntä taivaan iloon.

Martin Luther s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle