II. Kuningas Davidin Psalmit.77.M
inun sielun', kiitä Herraa: Ja hänen ni-
meens' ylistä, Sillä ett' hän monin ker-
roin Kunnians' Kristityill' julistaa, Synnit anteeks an-
taa aina, Heikot hän tekee vahvaks', Armons' hän
meille lainaa, Kuolemast' saattaa vapaaks', Runsaast'
hän meitä ravitsee, Hengen voiman myös uudistaa,
Oikeuden kaikille taritsee, Viattomat nuhteist' puhdistaa.

2.  Hän meille ilmoittaapi Hyvän tahtons', tiens'
ja neuvons'; Viel' sitte myös osottaapi Armons', suo-
sions' ja pyhät menons': Hänen vihans' pian loppuu,
Eik' ansion jälkeen rankaise meit', Laupiuteen äkist'
myös tottuu, Ja lohduttaa murheelliset. Kuin taivas
on maan päälle levitett', Niin armoillans' meit' peit-
tää: Kuin itä on lännest' eritett', Niin hän synnit
meist' pois heittää.

3.  Kuin isä lapsians' armahtaa, Heidän nuhteens'
unhottaa pian, Niin Jumal' meitä puoleens' karvah-
taa, Jos me turvaam' häneen ijan. Hän tuntee mei-
dän heikon luontom', Ett' me olem' tehdyt tuhvast', Ja
olem' verratut ruohoon, / Kuin hajaa ja kukoistaa puh-
taast', Kuin tuuli sen päälle puhelee, Kohta se lakas-
tuu; Niin ihminen äkist' myös puuttelee Ja peräti
pojes lahastuu.

4.  Mutt' Herran armo on vahva Niit' kohtaan,
kuin hänt' pelkäävät Ja pysyvät hurskaan' aina, Käs-
kyns' jälkeen myös elävät, Taivaass' on hänen istui-
mens', Ja hallitsee ijankaikkisest'. Te enkelit, hänen
käskyläisens', Kuin saarnaatte voimallisest', Teidän myös
ylistämän pitää Luotuiden kanssa Herraa, Minun sie-
lun' myös aina kiittää Jumalata monin kerran.

Johann Gramann, (saks.) s. 1487 † 1541.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle