1. Epistolat ja Evankeliumit.

1 Sunnuntaina Adventissa.

Ylös herätä, Herra Jesu, sinun voimas, ja tule, että me sinun lohdutukses ja varjelukses alla kaikkein syntein vaaroista pelastetuiksi tulisimme; sinä, joka elät ja hallitset, Isän Jumalan ja Pyhän Hengen kanssa, yhdessä Jumaluudessa, ijankaikkisesta ijankaikkisehen, Amen.

Epistola, Rom. 13: v. 11.

Rakkaat veljet! että me sen tiedämme, nimittäin ajan, että nyt on aika unesta nousta; sillä meidän autuutemme on nyt lähempänä, kuin silloin, koska me uskoimme. 12. Yö on kulunut ja päivä on tullut; sen tähden hyljätkäämme pimeyden työt, ja pukekaamme itsiämme valkeuden sota-aseilla. 13. Vaeltakaamme soveliaasti niinkuin päivällä; ei ylönsyömisessä eikä juopumisessa, ei kammioissa, eikä haureudessa, ei riidassa ja kateudessa. 14. vaan pukekaat päällenne Herra Jesus Kristus, ja älkäät holhoko ruumistanne haureuteen.


Ihmisen luonto turmeltu on 222.
Maa suur' ja avara   39.
Seurakunta iloitse 106.

Evankeliumi, Matth. 21: v. 1.

Siihen aikaan, kuin he lähestyivät Jerusalemia, ja tulivat Bethphagen Öljymäen tykö, lähetti Jesus kaksi opetuslasta, 2. Sanoen heille: menkäät kylään, joka on teidän edessänne, ja te löydätte kohta aasintamman sidottuna ja varsan hänen kanssansa: päästäkäät ne, ja tuokaat minulle. 3. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin sanokaat: Herra niitä tarvitsee; ja kohta hän laskee heidän. 4. Mutta tämä kaikki tapahtui, että täytettäisiin, kuin sanottu oli profeetan kautta, joka sanoo: 5. Sanokaat Siionin tyttärelle: katso, sinun Kuninkaas tulee sinulle siviä, istuen aasintamman päällä, ja ikeenalaisen aasin varsan päällä. 6. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niinkuin Jesus heille käskenyt oli, 7. Ja taluttivat aasintamman ja varsan, ja panivat niiden päälle heidän vaatteensa, ja istuttivat hänen niiden päälle. 8. Niin enin osa kansasta hajotti vaatteensa tielle: ja ne muut karseivat oksia puista ja hajottivat tielle. 9. Mutta kansa, joka edellä kävi, ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: hosianna Davidin pojalle! kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen! hosianna korkeudessa!

Rukous.

Herra Jumala, taivaallinnen Isä! se on kohtuullinen, että me ijankaikkisesti sinua kiitämme, kunnioitamme, ja ylistämme: ettäs armollisesti meille viheliäisille ihmisille, jotka synnin tähden kuoleman ja perkeleen vallan alla olimme, olet sinun Poikas asettanut Kuninkaaksi, joka on meille vanhurskas Kuningas, ja kuolemallansa meitä meidän synneistämme pelastaa, ja tahtoo olla meidän vapahtajamme kuolemaa vastaan, meitä auttamassa. Me rukoilemme sinua, ettäs armollisesti Pyhän Henkes kautta meitä valaisisit, hallitsisit ja johdattaisit; että me itsemme tämän vanhurskaan Kuninkaan ja vapahtajan alla pitäisimme, emmekä meitämme hänen halvasta muodostansa ja yksinkertaisista sanoistansa, niinkuin mailma, pahentaisi: vaan vahvan uskalluksen kautta hänen päällensä saisimme ijankaikkisen autuuden. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.