Epistolat ja Evankeliumit
pyhä-päivinä.

Ensimäisenä rukous-päivänä.

Kuule, Herra Jumala! meidän rukouksemme, jotka nöyrästä sydämmestä rikoksemme ja syntimme sinun edessäs tunnustamme, ettäs meille armollisesti antaisit sekä synnit anteeksi että myös rauhan, sinun rakkaan Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Epistola, Jaak. 5: v. 16.

Rakkaat veljet! tunnustakaat toinen toisellenne teidän rikoksenne ja rukoilkaat toinen toisenne edestä, että te terveeksi tulisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, koska se totinen on. 17. Elias oli ihminen niissä haluissa vikapää kuin mekin, ja hän rukoili rukouksella, ett'ei pitänyt sataman: ja ei satanutkaan maan päällä kolmena vuotena ja kuutena kuukautena: 18. Ja hän taas rukoili, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. 19. Rakkaat veljeni, jos joku teistä eksyisi totuudesta, ja joku palauttaisi hänen, 20. Se tietäkään, että joka syntisen palauttaa tiensä erhetyksestä, se vapahtaa sielun kuolemasta, ja peittää syntein paljouden.


Jumal’ taivaast’, Isä hyvä 297.
O laupias Isä, Herra Jumala 183.

Evankeliumi, Luuk. 11: v. 5.

Siihen aikaan sanoi Jesus opetuslapsillensa: kulla teistä on ystävä, ja menee puoli-yöstä hänen tykönsä, ja sanoo hänelle: ystäväni, lainaas minulle kolme leipää. 6. Sillä minun ystäväni tuli matkasta minun tyköni, ja ei minulla ole, mitä minä panen hänen eteensä. 7. Ja hän vastaa huoneestansa ja sanoo: älä minua vaivaa: ovi on jo suljettu, ja minun lapseni minun kanssani ovat vuoteessa: en minä voi nosta sinulle antamaan. 8. Minä sanon teille: ellei hän nouse ja anna hänelle, että hän on hänen ystävänsä, niin hän kuitenki hänen ahkeruutensa tähden nousee, ja antaa hänelle niin monta, kuin hän tarvitsee. 9. Ja minä myös sanon teille: anokaat, niin teille annetaan: etsikäät niin te löydätte: kolkuttakaat, niin teille avataan. 10. Sillä jokainen, kuin anoo, se saa: ja joka etsii, se löytää: ja joka kolkuttaa, sille avataan. 11. Kuka teistä on isä, jolta poika anoo leipää, antaako hän hänelle kiven? Eli jos hän anoo kalaa, antaako hän kalan edestä hänelle kärmeen? 12. Eli jos hän anoo munaa, antaako hän hänelle skorpionin? 13. Jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne, paljoa enemmin teidän taivaallinen Isänne antaa Pyhän Hengen sitä anovaisille.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.