1. Epistolat ja Evankeliumit.

10 Sunn. Kolm. päivästä.

O Jumala! Sinä, joka sinun suuren voimas siinä osotat, ettäs armahdat ja anteeksi annat mitä rikottu on, anna vieläkin sinun laupiutes runsaasti paistaa meidän päällemme: että me, jotka etsimme niitä, kuin sinä luvannut olet, siittä taivaallisesta hyvyydestä osallisiksi tulisimme. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Epistola, 1 Kor. 12: v. 2.

Rakkaat veljet! Te tiedätte, että te olette pakanat olleet, ja käyneet niiden mykkäin epäjumalain tykö, niinkuin te viedyt olitte. 3. Sentähden teen minä teille tiettäväksi, ett'ei yksikään, joka Jumalan Hengen kautta puhuu, Jesusta kiroile: ja ei yksikään taida Jesusta kutsua Herraksi, vaan Pyhän Hengen kautta. 4. Lahjat ovat moninaiset, mutta yksi on Henki; 5. Ja virat ovat moninaiset, mutta yksi on Herra. 6. Ja voimat ovat moninaiset, mutta yksi on Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa. 7. Mutta jokaiselle annetaan Hengen ilmoitus hyödytykseksi. 8. Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta puhua viisaudesta: toiselle puhua tiedosta, sen yhden Hengen kautta; 9. Mutta toiselle usko siittä yhdestä Hengestä; toiselle lahjat terveeksi tehdä, siinä yhdessä Hengessä; 10. Toiselle voimallisia töitä tehdä, toiselle ennustus, toiselle Henget eroittaa, toiselle moninaiset kielet, toiselle moninaisten kielten selitys. 11. Mutta nämät kaikki se yksi Henki vaikuttaa, jakain kullenki omansa niinkuin hän tahtoo.


Jerusalem pyhä kaupunk’   97.
Historia on tosin itsestäns’ 210.
O Herra, sinun pyhä sanas 227.

Evankeliumi, Luuk. 19: v. 41

Siihen aikaan kuin Jesus lähemmä tuli Jerusalemia, katsoi hän kaupungin päälle, itki häntä, 42. Ja sanoi: Jos sinäkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tosin tällä sinun ajallas, mitä sinun rauhaas sopisi. Mutta nyt ovat ne kätketyt sinun silmäis edestä. 43. Sillä niiden päiväin pitää tuleman sinun ylitses, että sinun vihollises skantsaavat sinun, ja ympäri piirittävät sinun, ja ahdistavat sinua joka kulmalta; 44. Ja maahan tasoittavat sinun, ja sinun lapses, jotka sinussa ovat, ja eivät jätä sinussa kiveä kiven päälle, ettes sinun etsikkos aikaa tuntenut. 45. Ja hän meni sisälle templiin, ja rupesi ajamaan siittä ulos ostajia ja myypiä, 46. Sanoen heille: kirjoitettu on: minun huoneeni on rukoushuone; mutta te olette sen tehneet ryöväritten luolaksi. 47. Ja hän opetti joka päivä templissä.

Rukous.

Kaikkivaltias, ijankaikkinen Jumala! joka sinun sanas ja Poikas Jesuksen Kristuksen, Pyhän Hengen kautta meille ilmoittanut olet: me rukoilemme sinua, valaise meidän sydämmemme, että me vilpittömästi sen vastaan otamme, ja emme sitä ylönkatso, emmekä hyljää, niinkuin sinun kansas ne uskottomat Juutalaiset tekivät; että me sinun pelvossas eläisimme, päivä päivältä lisääntyisimme uskossa sinun laupiutes tykö, ja ijankaikkisen autuuden saisimme. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.