1. Epistolat ja Evankeliumit.

14 Sunn. Kolm. päivästä.

Varjele, o Herra Jumala! aina Kristikuntas; sillä jos et sinä häntä tue, niin ei hän taida inhimillisen heikkouden tähden pysyväinen olla. Anna hänen aina saada sinun apus, välttää sitä kuin vahingollinen on, ja seurata sitä kuin terveellinen on. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen kautta. Amen.

Epistola, Gal. 5: v. 16.

Rakkaat veljet! Vaeltakaat Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 17. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan. Nämät ovat vastaan toinen toistansa, niin ett'ette tee, mitä te tahdotte: 18. Mutta jos te Hengeltä hallitaan, niin ette ole lain alla. 19. Mutta lihan työt ovat julkiset, kuin on: huoruus, salavuoteus, saastaisuus, haureus, 20. Epäjumalten palvelus, noituus, vaino, riita, kateus, viha, torat, eripuraisuus, eriseura, 21. Pahan suomus, murha, juopumus, ylönsyömys, ja muut senkaltaiset: joista minä teille edellä sanon, niinkuin minä ennenki sanonut olen, että niiden, jotka senkaltaisia tekevät, ei pidä Jumalan valtakuntaa perimän. 22. Mutta Hengen hedelmä on: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus. 23. Senkaltaisia vastaan ei ole laki. 24. Mutta jotka Kristuksen omat ovat, ne ovat ristin naulinneet lihansa, himoin ja haluin kanssa.


Ihmisen luonto turmeltu on, 222.
Hädässän’ huudan Herraa   90.
Jumalast’ en erit’ tahdo 287.

Evankeliumi, Luuk. 17: v. 11.

Ja tapahtui, kuin hän meni Jerusalemia päin, että hän matkusti keskeltä Samarian ja Galilean. 12. Ja kuin hän tuli yhteen kylään, kohtasi häntä kymmenen spitalista miestä, jotka taampana seisoivat: 13. Ja korottivat äänensä, sanoen: Jesu, rakas Mestari, armahda meidän päällemme! 14. Ja koska hän ne näki, sanoi hän heille: menkäät ja osottakaat itseänne papeille. Ja tapahtui, että he mennessänsä tulivat puhtaaksi. 15. Niin yksi heistä, koska hän näki, että hän parattu oli, palasi jälleen ja kunnioitti Jumalaa suurella äänellä. 16. Ja lankesi kasvoillensa hänen jalkainsa juureen, ja kiitti häntä. Ja se oli Samarialainen. 17. Mutta Jesus vastaten sanoi: eikö kymmenen puhdistettu? Kussa yhdeksän ovat? 18. Ei ole muita löydetty, jotka palasivat Jumalaa kunnioittamaan, kuin tämä muukalainen. 19. Ja hän sanoi hänelle: nouse ja mene; sinun uskos on sinun vapahtanut.

Rukous.

Herra Jumala, taivaallinen Isä! Sinä, joka sinun sanas ja pyhän kastees kautta meitä kaikkia, jotka uskomme, siittä kauhiasta synnin spitalista armollisesti auttanut olet, ja vieläkin joka päivä kaikissa meidän tarpeissamme meitä autat: me rukoilemme sinua, herätä meidän sydämmemme Pyhän Henkes kautta, ett'emme ikänä senkaltaista hyvää työtä unhottaisi, vaan aina Jumalan pelvossa eläisimme ja sydämellisellä toivolla sinun laupiutees turvaisimme, ja iloisella mielellä sinua aina kiittäisimme ja ylistäisimme. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.