1. Epistolat ja Evankeliumit.

15 Sunn. Kolm. päivästä.

O Herra Jumala! varjele aina ja puhdista sinun kristillistä seurakuntaas; sillä ei se ilman sinutta taida pysyväinen olla: niin varjele siis ja hallitse sitä aina voimallas. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen kautta. Amen.

Epistola, Gal. 5: v. 25.

Rakkaat veljet! Jos me Hengestä elämme, niin vaeltakaamme myös Hengessä. 26. Älkämme turhaa kunniaa pyytäkö, vihoittain tai kadehtien toinen toistamme. 6. Luk. v. 1. Rakkaat veljet! jos ihminen osaa johonkuun vikaan tulla, niin te, jotka hengelliset olette, ojentakaat senkaltaista siveyden hengessä: Ja katso itseäs, ettes sinä myös kiusattaisi. 2. Kantakaat toinen toisenne kuormaa, ja niin Kristuksen lakia täyttäkäät. 3. Sillä jos joku luulee itsensä jotakin olevan, joka ei kuitenkaan mitään ole, hän viettelee itsensä. 4. Mutta koetelkaan kukin oman tekonsa, ja sitte hän taitaa ainoastaan itsestänsä kerskata, ja ei yhdessäkään muussa. 5. Sillä kunkin pitää oman kuormansa kantamaan. 6. Joka sanalla neuvotaan, se jakakaan kaikkea hyvää sille, joka häntä neuvoo. 7. Älkäät eksykö, ei Jumala anna itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 8. Joka lihassansa kylvää, se lihastansa turmeluksen niittää: mutta joka Hengessä kylvää, se Hengestä ijankaikkisen elämän niittää. 9. Ja koska me hyvää teemme, niin älkäämme suuttuko; sillä aikanansa mekin saamme niittää ilman lakkaamatta. 10. Koska siis meillä aika on, niin tehkäämme jokaiselle hyvää: mutta enimmiten niille, jotka meidän kanssaveljemme uskossa ovat.


O ihminen, ajattel’ aina 212.
Mielen’ miks' suret mailman pääll’ 286.
Älvös sinä pahakses panko   45.

Evankeliumi, Matth. 6: v. 24.

Siihen aikaan sanoi Jesus opetuslapsillensa: ei kenkään voi palvella kahta herraa; sillä taikka hän tätä vihaa, ja toista rakastaa: taikka hän tähän suostuu ja toisen ylönkatsoo. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. 25. Sentähden sanon minä teille: älkäät murehtiko teidän henkenne tähden, mitä te syötte ja mitä te juotte; eikä teidän ruumiinne tähden, millä te itseänne verhotte. Eikö henki enämpi ole kuin ruoka, ja ruumis parempi kuin vaate? 26. Katsokaa taivaan lintuja, ei he kylvä eikä niitä, eivät myös kokoa riiheen, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii heidän. Ettekö te paljon enämpi ole kuin he? 27. Mutta kuka teistä voi surullansa lisätä yhden kyynärän hänen pituudellensa? 28. Ja mitä te surette vaatteista? Katsokaat kukkaisia kedolla, kuinka he kasvavat: ei he työtä tee, eikä kehrää. 29. Kuitenki sanon minä teille, ett'ei Salomon kaikessa kunniassansa ollut niin vaatetettu, kuin yksi heistä. 30. Jos Jumala niin vaatettaa pellon ruohon, joka tänä päivänä seisoo, ja huomenna pätsiin heitetään, eikö hän paljon enämmin teille sitä tee, te vähä-uskoiset? 31. Älkäät siis surulliset olko, sanoen: mitä me syömme, taikka mitä me juomme? Eli millä me itseämme verhoitamme? 32. Sillä kaikkia näitä pakanat etsivät: sillä teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkia näitä tarvitsevan. 33. Vaan etsikäät ensin Jumalan valtakuntaa, ja hänen vanhurskauttansa, ja niin kaikki nämät teille annetaan. 34. Älkäät sentähden sureko huomeisesta päivästä, sillä huomisella päivällä on suru itsestänsä. Tytyköön kukin päivä surullensa.

Rukous.

Me kiitämme sinua, Herra Jumala, taivaallinen Isä, kaikkein sinun hyväin tekois edestä, ettäs meille olet antanut ruumiin ja sielun ja ne hamaan tähän päivään asti armollisesti ylös pidät, ja rukoilemme sinua, älä siunaustas meiltä pois ota, vaan varjele meitä ahneudesta, että me sinua ainoaa palvelisimme, sinua rakastaisimme ja sinuun itseämme luottaisimme: emmekä epäjumalan palveluksella ja sillä vahingollisella mammonalla itseämme saatuttaisi, vaan panisimme kaiken meidän toivomme, turvamme ja uskalluksemme sinun armoos ja hyvyytees, Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.