1. Epistolat ja Evankeliumit.

17 Sunn. Kolm. päivästä.

Anna meille, o Jumala! sinun kansalles armos, perkeleen saastaisuutta välttää, ja puhtaalla sydämmellä seurata sinua, joka se totinen Jumala olet. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Epistola, Ef. 4: v. 1.

Rakkaat veljet! Minä vangittu Herrassa neuvon teitä, että te siinä kutsumisessa, johon te kutsutut olette, niin vaeltaisitte, kuin sopii, 2. Kaikella nöyryydellä, siveydellä ja pitkämielisyydellä, ja kärsikäät toinen toistanne rakkaudessa. 3. Ahkeroitkaat myös pitämään Hengen yhteyttä rauhan siteen kautta. 4. Yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin tekin olette teidän kutsumisessanne yhdenkaltaiseen toivoon kutsutut. 5. Yksi Herra, yksi usko, yksi Kaste; 6. Yksi Jumala ja kaikkein Isä, joka kaikkein päällä on, ja kaikkein kautta ja teissä kaikissa.


Kosk’ murhe ja vaiva päällen’ käy 83.
Nämät ne kymmenen käskyy ovat   1.
Jos ei Herra auta meitä 85.

Evankeliumi, Luuk. 14: v. 1.

Siihen aikaan tapahtui, että Jesus tuli yhden Fariseusten päämiehen huoneeseen sabbattina rualle: ja he vartioitsivat häntä. 2. Ja katso, siinä oli vesitautinen ihminen hänen edessänsä. 3. Niin Jesus vastaten sanoi lain-oppineille ja Fariseuksille: sopiiko sabbattina parantaa? Niin he vaikenivat. 4. Mutta hän rupesi häneen, ja paransi hänen, ja päästi menemään. 5. Ja hän vastaten sanoi heille: kenenkä teistä nauta eli aasi putoo kaivoon, eikö hän kohta sabbatin päivänä häntä ota ylös? 6. Ja ei he tainneet häntä tähän vastata. 7. Mutta hän sanoi vierahille vertauksen, koska hän ymmärsi, kuinka he valitsivat ylimmäisiä istuimia, sanoen heille: 8. Koskas joltakulta häihin kutsuttu olet, niin älä istu ylimmäiseen siaan: ett'ei joku kunniallisempi sinua ole häneltä kutsuttu. 9. Ja tulee se joka sinun ja hänen on kutsunut, ja sanoo sinulle: anna tälle siaa; ja niin sinä häpiällä menet alemma istumaan. 10 Mutta koskas kutsuttu olet, niin mene ja istu alimmaiseen siaan, että se joka sinun kutsunut on, tulisi ja sanoisi sinulle: ystäväni, nouse ylemmä; silloin on sinulle kunnia niiden edessä, jotka ynnä kanssas atrioitsevat; 11. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

Rukous.

Me rukoilemme sinua Herra Jumala, taivaallinen Isä! Pyhän Henkes kautta meitä niin johdattamaan ja hallitsemaan, että me sinun pelvossas pysyisimme, ja emme itseämme antaisi ylpeyteen: vaan kaikesta sydämmestä kuulisimme ja vastaan ottaisimme sinun sanas ja sabbatin oikein pyhittäisimme, että myös me sinun pyhän sanas kautta pyhitetyiksi tulisimme: niin että me kaiken turvamme ja toivomme sinun Poikas Jesuksen Kristuksen päälle panisimme, että hän ainoa on meidän vanhurskautemme ja lunastuksemme, ja niin meidän syntisen elämämme sinun sanas jälkeen parantaisimme, ja itseämme kaikkinaisesta pahennuksesta välttäisimme, siihen asti kuin me sinun armos kautta Kristuksessa autuiksi tulemme. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.