1. Epistolat ja Evankeliumit.

2 Sunn. Kolm. päivästä.

O Herra Jumala! anna meille, että me pelkäisimme ja rakastaisimme sinun pyhää nimeäs; sillä sinä hallitset niitä lakkaamatta, jotka uskossa itsensä vahvasti sinun tykös pitävät. Sinun rakkaan Poikas Jesuksen Kristuksen kautta. Amen.

Epistola, 1 Joh. 3: v. 13.

Älkäät ihmetelkö, minun veljeni! jos mailma teitä vihaa. 14. Me tiedämme, että me olemme kuolemasta elämään siirretyt; sillä me rakastamme veljiä. Joka ei veljeänsä rakasta, se pysyy kuolemassa. 15. Jokainen, kuin veljeänsä vihaa, hän on murhaaja: ja te tiedätte, ett'ei yhdessäkään murhaajassa ole ijankaikkinen elämä pysyvä. 16. Siittä me tunsimme rakkauden, että hän on henkensä meidän edestämme pannut; niin pitää meidän veljeimme edestä meidän henkemme paneman. 17. Mutta jos jollakin olisi tämän mailman hyvyyttä, ja näkisi veljensä tarvitsevan, ja sulkee sydämmensä häneltä, kuinkas Jumalan rakkaus pysyy hänessä? 18. Lapsukaiseni, älkäämme rakastako sanalla eli kielellä, vaan työllä ja totuudella.


Yks’ rikas mies, väkevä työss' 205.
Mikä silloin taitaa puuttuu   38.
Herra Jesu ainoa auttajan, 258.

Evankeliumi, Luuk. 14: v. 16.

Siihen aikaan sanoi Jesus tämän vertauksen: yksi ihminen teki suuren ehtoollisen, ja kutsui monta. 17. Ja lähetti palveliansa ehtoollisen hetkellä sanomaan kutsutuille: tulkaat, sillä kaikki ovat valmistetut. 18. Ja he rupesivat järjestänsä kaikki itseänsä estelemään: ensimäinen sanoi hänelle: minä ostin pellon, ja minun pitää menemän sitä katsomaan; minä rukoilen sinua, sano minun esteeni. 19. ja toinen sanoi: minä ostin viisi paria härkiä, ja menen niitä koettelemaan: minä rukoilen sinua, sano minun esteeni. 20. Ja kolmas sanoi: minä olen emännän nainut, ja en taida sentähden tulla. 21. Ja kuin se palvelia tuli, sanoi hän nämät herrallensa. Silloin perheen isäntä vihastui, ja sanoi palveliallensa: mene nopiasti kaupungin kaduille ja kujille, ja saata tänne vaivaiset ja raajarikot, ontuvat ja sokiat. 22. Ja palvelia sanoi: herra, minä olen tehnyt niinkuin sinä käskit, ja vielä nyt siaa on. 23. Ja Herra sanoi palvelialle: Mene maanteille ja pihoille, ja vaadi heitä sisälle tulemaan, että minun huoneeni täytettäisiin. 24. Sillä minä sanon teille: ett'ei yhdenkään niistä miehistä, kuin kutsuttiin, pidä maistaman minun ehtoollistani.

Rukous.

Herra Jumala, taivaallinen Isä! Me kiitämme sinua, ettäs meitä sinun armoos, joka on ijankaikkinen elämä, sinun pyhän sanas kautta kutsunut olet; ja rukoilemme sinua, Pyhällä Hengelläs herättämään meidän sydämmemme, ett'emme hukkaan sinun Sanaas kuulisi, vaan oikein sille sinun ehtoolliselles itseämme laittaisimme; emmekä minkään katoovaisen kappaleen siittä itseämme estää sallisi. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.