1. Epistolat ja Evankeliumit.

2 Sunnuntaina paastossa.

O Jumala! sinä, joka näet ett'emme itse meistämme mihinkään hyvään soveliaat ole, varjele meitä sekä sisällisesti että ulkonaisesti, että ruumis olisi kaikilta niiltä varjeltu, kuin vahingolliset ovat, ja sydän kaikista pahoista ajatuksista puhdistetuksi tulisi. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän herramme kautta. Amen.

Epistola, 1 Thess. 4: v. 1.

Vielä siis, rakkaat veljet, rukoilemma me teitä ja neuvomme Herrassa Jesuksessa, niinkuin te meiltä saaneet olette, kuinka teidän vaeltaman ja Jumalalle kelpaaman pitää, että te täydellisemmiksi tulisitte. 2. Sillä te tiedätte ne käskyt, jotka me Herran Jesuksen kautta teille annoimme. 3. Sillä se on Jumalan tahto, teidän pyhyytenne, että te huoruutta vältätte; 4. Että jokainen tietäisi pitää astiansa pyhyydessä ja kunniassa, 5. Ei himoin halauksissa, niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä. 6. Ja ett'ei yksikään sortaisi eikä pettäisi veljeänsä jossakussa asiassa; sillä Herra on kaikkein näiden kostaja, kuin me myös teille ennen sanoneet ja todistaneet olemme. 7. Sillä ei Jumala ole meitä kutsunut saastaisuuteen, vaan pyhyyteen.


Sinun tykös, Herra Kriste, huudan 285.
Mitäs Jumal' tahdot, tapahtuu 268.
Niinkuin peura janoissansa   48.

Evankeliumi, Matth. 15: v. 21.

Silloin läksi Jesus sieltä, ja poikkesi Tyrin ja Sidonin maan ääriin. 22. Ja katso, Kananean vaimo, joka niistä maan ääristä oli tullut, huusi häntä, sanoen: Herra, Davidin poika! armahda minun päälleni, minun tyttäreni vaivataan hirmuisesti perkeleeltä. 23. Mutta ei hän sanaakaan häntä vastannut. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä, sanoen: eroita häntä itsestäs; sillä hän huuta meidän jälkeemme. 24. Niin hän vastaten sanoi: en ole minä lähetetty, vaan kadotettuin lammasten tykö Israelin huoneesta. 25. Mutta se tuli ja kumarsi häntä, sanoen: Herra, auta minua. 26. Niin hän vastaten sanoi: ei ole sovelias, ottaa lasten leipää, ja heittää penikoille. 27. Niin se vastasi: totta, Herra, syövät kuitenki penikatkin niistä muruista, jotka heidän herrainsa pöydältä putoovat. 28. Silloin Jesus vastaten sanoi hänelle: o vaimo! suuri on sinun uskos: tapahtukoon sinulle, niinkuin sinä tahdot. Ja hänen tyttärensä tuli sillä hetkellä terveeksi.

Rukous.

Me rukoilemme sinua, Herra Jumala, taivaallinen Isä! ettäs Pyhän Henkes kautta vahvistaisit meidän sydämmemme, että me vahvassa uskossa ja toivossa turvaisimme sinun armoos ja laupiutees, ja vaikka meillä aina, meidän oman tuntomme, synteimme ja kelvottomuutemme tähden, olisi syytä kyllä peljätä, mahtaisimme kuitenki, niinkuin Kananean vaimo turvata sinun armoihisi, ja kaikkinaisissa kiusauksissa ja vaivoissa sinulta pyytää apua ja lohdutusta löytää, Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.