1. Epistolat ja Evankeliumit.

20 Sunn. Kolm. päivästä.

Anna, o Herra Jumala! sinun kristin-uskovaisilles armo ja rauha, että he sekä kaikesta saastaisuudesta puhdistettaisiin, ja kaikesta sydämmestä sinua turvallisesti palvelisivat. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Epistola, Ef. 5: v. 15.

Rakkaat veljet! Katsokaat, että te visusti vaellatte, ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat: 16. Ja hangitkaat itseänne ajallansa; sillä aika on paha. 17. Älkäät sentähden olko taitamattomat, vaan ymmärtäväiset, mikä Herran tahto on. 18. Ja älkäät juopuko viinasta, josta paha meno tulee, vaan olkaat täytetyt (Pyhällä) Hengellä. 19. Ja puhukaat keskenänne psalmeilla, ja kiitos-virsillä, ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja soittain Herralle teidän sydämmesänne. 20. Kiittäin aina Jumalaa ja Isää jokaisen edestä, meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimeen. 21. Ja olkaat toinen toisellenne alamaiset, Jumalan pelvossa.


Yks’ rikas mies, väkevä työss’ 205.
O Herra Jumala taivaast’, Me kyllä   30.
Herra Jesu ainoa auttajan’ 258.

Evankeliumi, Matth. 22: v. 1.

Siihen aikaan sanoi Jesus Juutalaisille tämän vertauksen: 2. Taivaan valtakunta on kuninkaan vertainen, joka teki häitä pojallensa. 3. Ja lähetti palveliansa kutsumaan kutsutuita häihin, ja ei he tahtoneet tulla. 4. Taas hän lähetti toiset palveliat, sanoen: sanokaat kutsutuille: katso, minä valmistin minun atriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat tapetut, ja kaikki ovat valmistetut, tulkaat häihin. 5. Mutta he katsoivat ylön, ja menivät pois, yksi pellollensa, toinen kaupallensa. 6. Mutta muut ottivat kiinni hänen palveliansa, ja pilkkasivat heitä, ja tappoivat. 7. Mutta koska kuningas sen kuuli, vihastui hän, ja lähetti sotaväkensä, ja hukutti ne murhamiehet, ja heidän kaupunkinsa poltti. 8. Silloin hän sanoi palvelioillensa: häät tosin ovat valmistetut; mutta kutsutut eivät olleet mahdolliset. 9. Menkäät siis teiden haaroihin, ja kaikki, jotka te löydätte, kutsukaat häihin. 10. Ja ne palveliat menit ulos teille, ja kokosivat kaikki, kuin he löysivät, pahat ja hyvät: ja häähuone täytettiin vieraista. 11. Niin kuningas meni katsomaan vieraita, ja näki siellä yhden ihmisen, joka ei ollut vaatetettu häävaatteilla. 12. Niin hän sanoi hänelle: ystäväni, kuinkas tänne tulit, ja ei sinulla ole häävaatteita? Mutta hän vaikeni. 13. Silloin sanoi kuningas palvelioille: sitokaat hänen kätensä ja jalkansa, ottakaat ja heittäkäät hän ulkonaiseen pimeyteen: siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys. 14. Sillä monta on kutsuttu; mutta harvat ovat valitut.

Rukous.

Me kiitämme sinua, Herra Jumala taivaallinen Isä! sinun suuren laupiutes ja hyvyytes tähden, ettäs meidän olet antanut tulla sinun autuaaksi tekeväisen sanas tykö, ja sinun iloisiin häihis; kaikki myös meidän syntimme sinun Poikas kautta anteeksi antanut. Mutta että jokapäiväinen kiusaus, pahennus ja vaara on suuri, ja me olemme itsestämme juuri heikot ja sangen nopiat syntiin; niin rukoilemma me sinua, ettäs Pyhän Henkes kautta meitä kaikkinaisesta lankeemisesta varjelisit; mutta jos me lankeemme, ja niin ne häävaatteet, kuin sinun rakas Poikas Kristus Jesus meidän päällemme pukenut on, saastutamme, niin auta meitä armollisesti ylös jälleen. Ja anna meille oikia katumus ja parannus ja pidä meitä vahvana uskossa sinun laupiutes tykö, ett'emme lankeemuksessa ijankaikkisesti pysyisi. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.