1. Epistolat ja Evankeliumit.

21 Sunn. Kolm. päivästä.

O Herra Jumala! anna sinun armos kaikissa meitä ennättää, ja sitten sinun työs meissä täyttää, että me aina hyviin töihin valmiit olisimme. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen kautta. Amen.

Epistola, Ef. 6: v. 10.

Rakkaat veljet! Olkaat väkevät Herrassa, ja hänen väkevyytensä voimassa. 11. Pukekaat päällenne kaikki Jumalan sota-aseet, että te perkeleen kavalia päälle-karkaamisia voisitte seisoa vastaan. 12. Sillä ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinoita ja valtoja vastaan, mailman herroja vastaan, jotka tämän mailman pimeydessä vallitsevat, pahoja henkiä vastaan taivaan alla. 13. Sentähden ottakaat kaikki Jumalan sota-aseet, että te voisitte pahana päivänä seisoa vastaan, ja kaikissa asioissa pysyväiset olisitte. 14. Niin seisokaat vyötetyt kupeista totuudella, ja vanhurskauden rintaraudalla puetetut. 15. Ja jalat valmiiksi kengitetyt, saarnaamaan rauhan evankeliumia. 16. Mutta kaikissa ottakaat uskon kilpi, jolla te voitte sammuttaa kaikki sen ruman tuliset nuolet. 17. Ja ottakaat päähänne autuuden rautalakki, ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. 18. Ja rukoilkaat joka aika kaikella rukoilemisella ja anomisella hengessä.


Minun sielun’, kiitä Herraa, Monin   76.
Kiitett’ olkoon Jesuksen nimi 133.
Kuin hätä kova käsiss' on 305.

Evankeliumi, Joh. 4: v. 46.

Siihen aikaan oli siellä yksi kuninkaan mies, jonka poika sairasti Kapernaumissa. 47. Koska hän kuuli, että Jesus oli tullut Juudeasta Galileaan, meni hän hänen tykönsä, ja rukoili häntä tulemaan alas, ja parantamaan hänen poikaansa, joka oli kuolemallansa. 48. Sanoi siis Jesus hänelle: ellette näe tunnustähtiä ja ihmeitä, niin ette usko. 49. Sanoi kuninkaan mies hänelle: Herra, tule alas, ennen kuin minun poikani kuolee. 50. Jesus sanoi hänelle: mene, sinun poikas elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jesus sanoi hänelle, ja meni, 51. Niin hänen mennessänsä, kohtasivat hänen palveliansa hänen ja ilmoittivat hänelle, sanoen: sinun poikas elää. 52. Niin hän tutkei heiltä hetkeä, jolla hän parani. Ja he sanoivat hänelle: eilän seitsemännellä hetkellä antoi vilutauti hänen ylön. 53. Niin isä ymmärsi sen siksi hetkeksi, jolla Jesus sanoi hänelle: sinun poikas elää. Ja hän uskoi, ja koko hänen huoneensa.

Rukous.

Kaikkivaltias Jumala! Sinä, joka sinun Poikas kautta olet meille luvannut syntein anteeksi saamisen, vanhurskauden ja ijankaikkisen elämän: me rukoilemme sinua, ettäs Pyhän Henkes kautta niin herättäisit ja hallitsisit meidän sydämmemme, että me jokapäiväisillä rukouksillamme, ja erinomattain kaikissa meidän kiusauksissamme hänen tykönänsä senkaltaista apua etsisimme, ja vahvan uskon kautta hänen lupauksiinsa ja sanoihinsa löytäisimme ja saisimme, mitä me anomme. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.