1. Epistolat ja Evankeliumit.

3. Sunnuntaina Adventissa.

Me rukoilemme sinua o Herra Jumala! ettäs tahtoisit kallistaa sinun korvas meidän rukoustemme puoleen. Ylösvalaise meidän sydämemme ja etsi heitä sinun armollas, Jesuksen Kristuksen sinun Poikas, meidän Herramme kautta. Amen

Epistola, 1 Kor. 4: v. 1.

Rakkaat veljet! Jokainen pitäköön meitä Kristuksen palvelioina ja Jumalan salaisuutten huoneenhaltioina. 2. Mutta ainoastansa sitä huoneen haltiain seassa etsitään, että joku uskolliseksi löydettäisiin. 3. Mutta vähän minä sitä tottelen, että minä teiltä tuomitaan, eli inhimilliseltä päivältä: ja en minä itsekään tuomitse minuani. 4. Sillä en minä tiedä mitään kanssani: mutta en minä sentähden vanhurskautettu ole; vaan Herra on se, joka minun tuomitsee. 5. Sentähden älkäät tuomitko ennen aikaa, siihen asti kuin Herra tulee, joka nekin valkeuteen saattaa, kuin pimeydessä peitetyt ovat, ja ilmoittaa sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kunnian Jumalalta.


Kiitett' olkoon Jesuksen nimi 133.
Sanoi Herra, asuva taivaass'   78.
Tykös, Herra Jesu Kriste, 247.

Evankeliumi, Matth. 11: v. 2.

Siihen aikaan, koska Johannes vankeudessa kuuli Kristuksen työt, lähetti hän kaksi opetuslastansa, 3. Sanomaan hänelle: oletko sinä se tuleva, eli pitääkö meidän toista odottaman? 4. Niin Jesus vastasi, ja sanoi heille: menkäät ja sanokaat jälleen Johannekselle ne, kuin te kuulette ja näette: 5. Sokiat saavat näkönsä, ja ontuvat käyvät, spitaliset puhdistetaan, ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, ja köyhille saarnataan evankeliumi. 6. Ja autuas on se, joka ei pahene minusta. 7. Koska he menivät pois, rupesi Jesus sanomaan kansalle Johanneksesta: mitä te läksitte korpeen katsomaan? Ruokoako, joka tuulelta häälytetään? 8. Taikka mitä te läksitte katsomaan? Ihmistäkö, vaatetettua pehmeillä vaatteilla? Katso, jotka pehmeitä kantavat, ne ovat kuningasten huoneissa. 9. Taikka mitä te läksitte katsomaan? Profeetatako? Totisesti sanon minä teille: tämä on jalompi kuin profeeta. 10. Sillä tämä on se, josta kirjoitettu on: katso, minä lähetän minun enkelini sinun kasvois eteen, joka on valmistava sinun ties sinun etees.

Rukous.

O Herra Jumala, taivaallinen Isä! sinä, joka sinun Poikas meidän Herran Jesuksen Kristuksen, olet antanut ihmiseksi syntyä, ja sentähden tähän mailmaan tulla, että hän meitä viheliäisiä ihmisiä synnistä ja kuolemasta vapahtaisi, ja ijankaikkisesti autuiksi tekisi. Me rukoilemme sinua meidän sydämmiämme Pyhällä Hengelläs niin johdattamaan ja taivuttamaan, että me ylitsen kaikkia sinun sanas päälle katsoisimme, ja kaikkinaista pahennusta välttäisimme, ja löydettäisiin siittä joukosta, jotka ei sinun Pojastas Jesuksesta Kristuksesta itseänsä pahenna, vaan hänen kauttansa autuiksi tulevat. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.