1. Epistolat ja Evankeliumit.

4 Sunnuntaina Adventissa

Ylös herätä, Herra, sinun voimas, ja tule meitä holhomaan, että me, sinun laupiaan armos kautta, sitä hyvää saisimme nautita, kuin synnit meissä estävät. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Epistola, Phil. 4: v. 4.

Rakkat veljet! iloitkaa aina Herrassa, ja taas minä sanon: iloitkaat. 5. Olkoon teidän siveytenne kaikille ihmisille tiettävä: Herra on läsnä. 6. Älkäät mistään murhehtiko, vaan olkoon teidän anomuksenne kaikissa asioissa Jumalalle tiettävä, kaikella rukouksella, ja pyytämisellä kiitoksen kanssa. 7. Ja Jumalan rauha, joka ylitse kaiken ymmärryksen käy, varjelkoon teidän sydämmenne, ja teidän taitonne Kristuksessa Jesuksessa.


Herra Kristus tuli Jordanill'   15.
Kristus Jumalan Poika 109.
Herra Jesu Krist', Minun 135.

Evankeliumi, Joh. 1: v. 19.

Ja tämä on Johanneksen todistus, koska Juutalaiset lähettivät Jerusalemista papit ja leviitat kysymään häneltä: kukas olet? 20. Ja hän todisti ja ei kieltänyt. Ja hän todisti, sanoen: en minä ole Kristus. 21. Ja he kysyivät häneltä: kukas siis? Oletkos Elias? Hän sanoi: en. Oletkos profeeta? Hän vastasi: en. 22. Niin he sanoivat hänelle: kukas olet? Että me antaisimme niille vastauksen, jotka meidän lähettivät: mitäs sanot itsestäs? 23. Hän sanoi: minä olen huutavan ääni korvessa, valmistakaat Herran tietä, niinkuin Jesaias profeeta sanoi. 24. Ja jotka lähetetyt olivat, olivat Phariseuksista. 25. Ja he kysyivät häneltä, ja sanoivat hänelle: miksi siis sinä kastat, jos et sinä ole Kristus, etkä Elias, etkä profeeta? 26. Johannes vastasi heitä, ja sanoi: minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo, jota ette tunne; 27. Hän on se, joka minun jälkeeni tulee, joka minun edelläni on ollut: jonka kengän rihmoja en minä ole kelvollinen päästämään. 28. Nämät tapahtuivat Betabarassa, sillä puolella Jordanin, kussa Johannes kasti.

Rukous.

Herra Jumala, taivaallinen Isä! se on oikein ja kohtuullinen, että me sinua kiitämme, joka sen autuaan ja armollisen kasteen pyhän Johannes Kastajan kautta ensin aloit ja asetit ja meitä myös siihen saatit, jossa sinä meille, sinun Poikas Jesuksen Kristuksen tähden, syntein anteeksi saamisen, Pyhän Hengen ja ijankaikkisen elämän luvannut olet: me rukoilemme sinua, pidä meitä senkaltaisessa uskalluksessa sinun armohos ja laupiutees, ett'emme tästä lupauksesta ikinä epäilisi: vaan sillä kaikkinaisissa kiusauksissa itseämme lohduttaisimme. Ja anna meille Pyhän Henkes kautta, että me välttäisimme syntiä, ja siinä viattomuudessa, kuin me kasteessa olemme saaneet, pysyväiset olisimme; eli jos me lankeemme, emmekä taida inhimillisen heikkouden tähden pysyväiset olla, ett'emme silloin syntiin makaamaan jäisi, vaan vilpittömällä katumuksella itseämme parantaisimme, ja sinun armostas ja lupauksestas itseämme jälleen lohduttaisimme, ja niin sinun armos kautta autuiksi tulisimme. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.