1. Epistolat ja Evankeliumit.

5 Sunnuntaina Loppiaisesta.

O Herra Jumala! varjele sinun kansas sinun puuttumattoman laupiutes kautta, että ne, jotka ainoastansa siihen taivaalliseen toivoon turvaavat, sinulta aina varjeltaisiin. Sinun rakkaan Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.

Epistola, Kol. 3: v. 12.

Niin pukekaat siis itseänne, rakkat veljet, niinkuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, sydämellisellä laupiudella, ystävyydellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja pitkämielisyydellä. 13. Ja kärsikäät toinen toistanne: ja anteeksi antakaat toinen toisellenne, jos jollakin on kannetta toista vastaan: niinkuin myös Kristus teille on anteeksi antanut, niin myös tekin tehkäät. 14. Mutta ylitse näiden kaikkein pukekaat päällenne rakkaus, joka on täydellisyyden side. 15. Ja Jumalan rauha hallitkoon teidän sydämissänne, johonka te myös kutsutut olette yhteen ruumiiseen: ja olkaat kiitolliset. 16. Asukoon Jumalan sana runsaasti teissä, kaikella viisaudella. Opettakaat ja neuvokaat teitänne keskenänne, psalmeilla ja kiitos-virsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten armon kautta Herralle, teidän sydämissänne. 17. Ja kaikki, mitä te teette puheella eli työllä, niin tehkäät kaikki Herran Jesuksen nimeen; ja kiittäkäät Jumalaa ja Isää hänen kauttansa.


O Herra! sinun pyhä sanas 227.
Jumala on meidän väkevä apum'   53.
Varjel', Jumal', sinun sanas 296.

Evankeliumi, Matth. 13. v. 24.

Siihen aikaan sanoi Jesus opetuslapsillensa tämän vertauksen: taivaan valtakunta on ihmisen vertainen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. 25. Mutta ihmisten maatessa tuli hänen vihollisensa, ja kylvi ohdakkeita nisuin sekaan, ja meni pois. 26. Mutta koska oras rupesi kasvamaan, ja hedelmän kantoi, silloin näkyivät myös ohdakkeet. 27. Mutta perheen isännän palveliat tulivat ja sanoivat hänelle: Herra, etkös hyvää siementä kylvänyt peltoos? kusta siis sille ovat ohdakkeet? 28. Niin sanoi hän heille: vihamies sen teki. Mutta palveliat sanoivat hänelle: tahdotkos, että me menemme ja kokoomme ne? 29. Mutta hän sanoi: en, ett'ette ohdakkeita kootessanne myös temmaisi ynnä heidän kanssansa nisuja pois. 30. Sallikaat kasvaa molemmat elon-aikaan asti, ja elon-ajalla sanon minä elomiehille: kootkaat ensin ohdakkeet, ja sitokaat heitä lyhteisiin poltettaa, mutta nisut kootkaat minun aittaani.

Rukous.

Me kiitämme sinua, Herra Jumala, taivaallinen Isä, ettäs hyvän siemenen, sinun pyhän sanas, meidän sydämmihimme kylvänyt olet; ja rukoilemme sinua, ettäs Pyhän Henkes kautta tekisit sen siemenen meissä eläväksi ja hedelmälliseksi; ja varjele meitä siltä pahalta viholliselta, ett'ei hän ohdakkeita sekaan kylvää saisi. Varjele meitä suruttomuudesta, pidä sinun pelvossas, ja auta kaikkinaisissa kiusauksissa siihen asti kuin me täydellisesti autuiksi tulemme. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.