1. Epistolat ja Evankeliumit.

6 Sunn. Kolm. päivästä.

O voiman Jumala! jolta kaikki hyvyys tulee, vuodata rakkautes meidän sydämmihimme ja lisää meille uskoa, pitäin tallella meissä se hyvyys, jonka sinä meille antanut olet: sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Epistola, niinkuin lähimmäisenä sunnuntaina
Uudesta vuodesta.


Jumala suurest’ hyvyydest’ 225.
Vaivainen valitan vaikiast' 256.
O Jumal’ kenen edes valitan 255.

Evankeliumi, Matth. 5: v. 20.

Siihen aikaan sanoi Jesus opetuslapsillensa: minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljon enämpi kuin kirjanoppineitten ja Fariseusten, niin ette tule taivaan valtakuntaan. 21. Te kuulitte, mitä sanottu oli vanhoille: ei sinun pidä tappaman; mutta jokainen, joka tappaa, hänen pitää tuomiohon vikapää oleman. 22. Vaan minä sanon teille: että jokainen, joka tyhmästi vihastuu veljellensä, hänen pitää tuomiohon vikapää oleman; mutta jokainen, kuin sanoo sanoo veljellensä: raaka, hänen pitää neuvon alle vikapää oleman; mutta jokainen, joka sanoo: sinä tyhmä, hänen pitää helvetin tuleen vikapää oleman. 23. Sentähden, jos sinä uhraat lahjas altarille, ja siellä muistat, että veljelläs on jotakin sinua vastaan, 24. Niin jätä sinne lahjas alttarin eteen, ja mene ensin sopimaan veljes kanssa, ja tule sitte lahjas uhraamaan. 25. Sovi nopiasti riitaveljes kanssa, koskas vielä hänen kanssansa tiellä olet; ett'ei riitaveljes sinua anna joskus tuomarille, ja tuomari antaa sinun palvelialle, ja sinä heitetään torniin. 26. Totisesti sanon minä sinulle: et sinä suinkaan pääse sieltä ulos, siihen asti kuin sinä maksat viimeisen ropon.

Rukous.

Herra Jumala, taivaallinen Isä! me tunnustamme, että me olemme, sen pahempi, vaivaiset syntiset, ja ett'ei meissä ole mitään hyvää; sillä meidän sydämmemme, lihamme ja veremme on synnin kautta turmeltu, ett'emme saa ikänä siltä pahalta himolta täällä vapaat olla. Sentähden, rakas Isä! me rukoilemme sinua, ettäs meille anteeksi antaisit senkaltaiset synnit, ja meidän sydämmemme Pyhän Henkes kautta puhdistaisit, että meillä olisi himo ja rakkaus sinun sanaas, ja me sen jälkeen eläisimme, ja niin Jesuksen Kristuksen kautta sinun armossas ijankaikkisesti pysyisimme. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.