1. Epistolat ja Evankeliumit.

7 Sunn. Kolm. päivästä.

O Herra Jumala! jonka edeskatsomus säännössänsä ei puutu, sinua me nöyrästi rukoilemme, ota meiltä kaikki vahingolliset pois, ja kaikki tarpeelliset meille lainaa. Sinun rakkaan Poikas Jesuksen Kristuksen kautta. Amen.

Epistola, Rom. 6: v. 19.

Rakkaat veljet! Minä puhun ihmisten tavalla, teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte teidän jäsenenne saastaisuutta ja vääryyttä palvelemaan vääryyteen, niin antakaat nyt teidän jäsenenne vanhurskautta palvelemaan pyhitykseen. 20. Sillä koska te olitte synnin palveliat, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. 21. Mitä hedelmää siis teidän silloin niistä oli, joita te nyt häpeette? Sillä niiden loppu on kuolema. 22. Mutta että te nyt olette synnistä vapautetut, ja Jumalan palvelioiksi tulleet, niin teillä on teidän hedelmänne pyhyteen; mutta lopuksi ijankaikkinen elämä. 23. Sillä kuolema on synnin palkka, mutta ijankaikkinen elämä on Jumalan lahja Jesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme.


O ihminen ajattel’ aina 212.
Jumalata kiittää yliaikaa mahdam’ 303.
Päälles, o Herra aina 315.

Evankeliumi, Mark. 8: v. 1.

Niinä päivinä, koska sangen paljon kansaa oli, eikä ollut heillä mitään syömistä, kutsui Jesus opetuslapsensa tykönsä, ja sanoi heille: 2. Minä surkuttelen kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää viipyneet minun tykönäni, ja ei ole heillä, mitä he söisivät: 3. Ja jos minä päästän heidän kotiansa syömättä, niin he vaipuvat tiellä; sillä muutamat heistä olivat kaukaa tulleet. 4. Niin vastasivat häntä hänen opetuslapsensa: mistä joku voi näitä ravita leivällä tässä erämaassa? 5. Ja hän kysyi heiltä: montako leipää teillä on? He sanoivat: seitsemän. 6. Ja hän käski kansan istua atrioitsemaan maan päälle: ja hän otti ne seitsemän leipää, kuin hän kiittänyt oli, mursi ja antoi opetuslapsillensa, että he olisivat panneet eteen: ja he panivat kansan eteen. 7. Ja heillä oli myös vähä kalaisia: ja hän kiitti, ja käski ne myös pantaa eteen. 8. Niin he söivät, ja ravittiin: ja he korjasivat tähteet, kuin jääneet olivat, seitsemän koria muruja. 9. Ja niitä, kuin söivät, oli liki neljä tuhatta: ja hän päästi heidän.

Rukous.

Herra Jumala, taivaallinen Isä! joka sinun Poikas kautta korvessa neljä tuhatta miestä, paitsi vaimoja ja lapsia, seitsemällä leivällä ja harvoilla kalaisilla, runsaasti ruokkinut olet; me rukoilemme sinua, meidänki tykönämme aina armollisesti sinun siunaukses kanssa olemaan, ja varjelemaan meitä ahneudesta, ja tämän elämän ylönpalttisesta murheesta; että me nyt ensisti ja ennen kaikkia sinun valtakuntaas ja vanhurskauttas etsisimme; ja niin kaikissa, kuin me sielun ja ruumiin puolesta tarvitsemme, sinulta autetuiksi tulisimme. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.