1. Epistolat ja Evankeliumit.

8 Sunn. Kolm. päivästä.

Herra Jumala! anna meille aina sinun Henkes, että me sitä taitaisimme ajatella ja tehdä, kuin oikia on, että me, jotka emme taida ilman sinutta olla, eläisimme myös sinun pyhän mieles jälkeen. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Epistola, Rom. 8: v. 12.

Rakkaat veljet! niin emme nyt ole velkapäät lihalle, lihan jälkeen elämään. 13. Sillä jos te lihan jälkeen elätte, niin teidän pitää kuoleman; mutta jos te lihan työt Hengen kautta kuoletatte, niin te saatte elää. 14. Sillä kaikki, jotka Jumalan Hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. 15. Sillä ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäisi pelkäämän; mutta te oletta saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme: Abba, rakas Isä! 16. Se Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. 17. Jos me olemme lapset, niin me olemme myös perilliset: nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssaperilliset: jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen kanssansa kunniaan tulisimme.


O Herra Jumal’ taivaast’, Me kyllä  30.
Isää Jumalaa kiittäkäm’ 241.
O Herra, sinun pyhä Sanas 227.

Evankeliumi, Matth. 7: v. 15.

Siihen aikaan sanoi Jesus opetuslapsillensa: kavahtakaat itseänne vääristä profeetaista, jotka teidän tykönne lammasten vaatteissa tulevat; mutta sisältä he ovat raatelevaiset sudet. 16. Heidän hedelmistänsä te tunnette heidän: hakeeko joku viinamarjoja orjantappuroista? taikka fiikunia ohdakkeista? 17. Niin jokainen hyvä puu kasvaa hyvät hedelmät; mutta mädäntynyt puu kasvaa häijyt hedelmät. 18. Hyvä puu ei taida häijyjä hedelmiä kasvaa, eikä mädäntynyt puu hyviä hedelmiä kasva. 19. Jokainen puu, kuin ei kasva hyvää hedelmää, hakataan pois, ja tulee heitetään. 20. Sentähden tuntekaat heitä hedelmistänsä. 21. Ei jokainen, kuin sanoo minulle: Herra, Herra, pidä tuleman taivaan valtakuntaan; mutta joka tekee minun Isäni tahdon, kuin on taivaissa.

Rukous.

Me kiitämme sinua, Herra Jumala, taivaallinen Isä! kaikesta sydämmestämme, ettäs meitä olet sinun pyhän sanas tuntoon antanut tulla; ja rukoilemme, ettäs armollisesti meitä siinä aina ylöspitäisit, vielä kuolemanki hetkellä. Varjele kaikkia oikioita saarnaajita, jotka sinun sanaas uskollisesti saarnaavat, kaikesta pahennuksesta ja vaarasta, ja anna heille pitkää ikää; mutta rankaise kaikki ne muut heidän ansionsa jälkeen, jotka eivät uskollisesti sinun sanaas saarnaa; jotka itsensä siviöiksi lampaiksi teeskelevät, mutta ovat kuitenki raatelevaiset sudet: näiltä varjele sinun köyhä Kristikuntas, sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.