1. Epistolat ja Evankeliumit.

9 Sunn. Kolm. päivästä.

O Herra Jumala! avaa sinun laupiutes korvat sinun palvelias rukouksiin: ja ettäs antaisit heille, mitä he rukoilevat, niin anna heidän rukoilla sitä, kuin sinun mieles jälkeen olisi. Sinun Poikas Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Epistola, 1 Kor. 10: v. 6.

Rakkaat veljet! Nämät olivat meille esikuvaksi, ett'emme pahaa himoitsisi, niinkuin he himoitsivat. 7. Älkäät siis olko epäjumalain palveliat, niinkuin muutamat heistä; niinkuin kirjoitettu on: kansa istui syömään ja juomaan, ja nousivat mässämään. 8. Älkäämme huorin tehkö, niinkuin muutamat heistä itsensä huoruudella saastuttivat, ja lankesivat yhtenä päivänä, kolmekolmattakymmentä tuhatta. 9. Älkäämme Kristusta kiusatko, niinkuin myös muutamat heistä kiusasivat, ja surmattiin kärmeiltä. 10. Älkäät napisko, niinkuin muutamat heistä napisit, ja hukattiin kadottajalta. 11. Mutta kaikki nämät tulivat heidän kohtaansa esikuvaksi: vaan se on kirjoitettu, meille karttamiseksi, joidenka päälle maailman loput tulleet ovat. 12. Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokaan, ett'ei hän lankee. 13. Eipä yksikään kiusaus ole teitä käsittänyt, vaan inhimillinen. Mutta Jumala on uskollinen, joka ei salli teitä kiusattaa ylitse teidän voimanne; vaan hän tekee myös kiusauksesta lopun, että te sen voisitte kärsiä.


Herra, kuka sinun majassas   33.
Niin Jesus puhui vertauksill' 209.
Tykös Herra Jesu Kriste! 247.

Evankeliumi, Luuk. 16: v. 1.

Siihen aikaan sanoi Jesus opetuslapsillensa tämän vertauksen: oli yksi rikas mies, jolla oli huoneen haltia; ja hänen edessänsä kannettiin hänen päällensä, että hän oli hukuttanut hänen hyvyytensä. 2. Ja hän kutsui hänen, ja sanoi hänelle: miksi minä sinusta sen kuulen? Tee luku hallituksestas; sillä et sinä saa tästedes hallita. 3. Niin huoneen haltia sanoi itsellensä: mitä minä teen, sillä minun herrani ottaa minulta pois hallituksen? en minä voi kaivaa; häpeen minä kerjätä. 4. minä tiedän mitä minä teen: että koska minä viralta pannaan pois, niin he korjaavat minun huoneeseensa. 5. Ja hän kutsui tykönsä kaikki herransa velvolliset, ja sanoi ensimäiselle: kuinka paljon sinä olet minun herralleni velkaa? 6. Mutta se sanoi: sata tynnyriä öljyä. Ja hän sanoi hänelle: ota kirjas ja istu pian, ja kirjoita viisikymmentä. 7. Sitte hän sanoi toiselle: paljonko sinä olet velkaa? Ja se sanoi: sata puntaa nisuja. Hän sanoi hänelle: ota kirjas, ja kirjoita kahdeksankymmentä. 8. Ja Herra kiitti sitä väärää huoneen haltiaa, että hän toimellisesti teki; sillä tämän mailman lapset ovat toimellisemmat kuin valkeuden lapset heidän sukukunnassansa. 9. Ja minä myös sanon teille: tehkäät itsellenne ystäviä väärästä mammonasta; että koska te tarvitsette, niin he korjaavat teitä ijankaikkisiin majoihin.

Rukous.

Herra Jumala, taivaallinen Isä! joka meitä runsaasti siunannut ja meille meidän jokapäiväisen leipämme yltäkylläisesti antanut olet: me rukoilemme sinua, varjele meitä ahneudesta, ja herätä meidän sydämmemme, mielellämme sinun siunauksestas köyhiä auttamaan, että me olisimme sinun lahjais uskolliset jakajat, ett'ei meiltä puuttuisi ijankaikkisesti, koska me tästä virasta pois pannaan, ja meidän sinun tuomios eteen tuleman pitää. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.