Epistolat ja Evankeliumit
pyhä-päivinä.

P. Johannes kastajan päivänä.

O Herra Jumala! joka sinun valitun ystäväs Johannes kastajan lähetit saarnallansa ja kasteellansa sinun Pojalles Jesukselle Kristukselle tietä valmistamaan: anna armos, että me hänen opetuksensa jälkeen parantaisimme meidän syntisen elämämme, ja vahvasti itseämme sen tykö pitäisimme, kuin hän osottanut on: Jesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Amen.

Epistolan siassa, Jes. 40: v. 1.

Lohduttakaat, lohduttakaat minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. 2. Puhukaat suloisesti Jerusalemin kanssa, ja saarnatkaat hänelle, että hänen sotimisensa on täytetty: sillä hänen rikoksensa on annettu anteeksi, että hän on saanut kaksikertaisesti Herran kädestä, kaikkein synteinsä tähden. 3. Huutavaisen ääni on korvessa, valmistakaat Herran tietä: tehkäät tasaiset polut erämaassa meidän Jumalallemme. 4. Kaikki laaksot pitää korotettaman, ja kaikki vuoret ja kukkulat pitää alennettaman: ja mitä on tasoittamatta, pitää tasattaman, ja koliat silitettämän. 5. Sillä Herran kunnia ilmoitetaan: ja kaikki liha on ynnä näkevä Herran suun puhuvan. 6. Ääni sanoo: saarnaa. Ja hän sanoi: mitäs minun pitää saarnaaman? Kaikki liha on ruoho, ja kaikki hänen hyvyytensä niinkuin kedon kukkainen. 7. Ruoho kuivettuu pois, ja kukkainen lakastuu: sillä Herran henki puhalsi siihen. Kansa tosin on ruoho. 8. Ruoho kuivettuu, ja kukkainen lakastuu; mutta meidän Jumalamme sana pysyy ijankaikkisesti.


Nyt kaikki Kristityt iloitkaat 224.
Sen suven suloisuutta 412.

Evankeliumi, Luuk. 1: v. 57.

Ja Elisabetin synnyttämisen aika täytettiin, ja hän synnytti pojan. 58. Ja hänen kylällisensä ja lankonsa kuulivat, että Herra oli tehnyt suuren laupiuden hänen kanssansa: ja he iloitsivat hänen kanssansa. 59. Ja tapahtui kahdeksantena päivänä, että he tulivat lasta ympäri leikkaamaan, ja kutsuivat hänen, isänsä nimeltä, Sakarias. 60. Niin vastasi hänen äitinsä, ja sanoi: ei suinkaan; vaan hän pitää kutsuttaman Johannes. 61. Ja he sanoivat hänelle: ei ole ketään sinun sukukunnassas, joka kutsutaan sillä nimellä. 62. Niin he viittasivat hänen isällensä, miksi hän tahtoi hänen nimitettää. 63. Ja hän anoi taulua, ja kirjoitti: Johannes on hänen nimensä. Ja kaikki ihmettelivät. 64. Niin kohta aukenivat hänen suunsa ja hänen kielensä: ja puhui kiittäin Jumalaa. 65. Ja pelko tuli kaikkein heidän kylällistensä päälle: ja kaikissa Juudean mäkikylissä ilmoitettiin kaikki nämät sanat. 66. Ja kaikki, jotka tämän kuulivat, panivat sydämmihinsä, sanoen: minkäs luulet tästä lapsesta tulevan? sillä Herran käsi oli hänen kanssansa. 67. Ja Sakarias hänen isänsä täytettiin Pyhällä Hengellä, ja ennusti sanoen: 68. Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala! sillä hän on etsinyt ja lunastanut hänen kansansa. 69. Ja on meille korottanut autuuden sarven, Davidin hänen palveliansa huoneessa. 70. Niinkuin hän on muinen puhunut hänen pyhäin profeettainsa suun kautta. 71. Vapahtaaksensa meitä meidän vihollisiltamme, ja kaikkein kädestä, jotka meitä vihaavat. 72. Osottaaksensa laupiutta meidän isillemme, ja muistaaksensa hänen pyhää liittoansa, 73. Ja sitä valaa, jonka hän vannoi Abrahamille meidän isällemme, meille antaaksensa: 74. Että me vapahdetut meidän vihollistemme kädestä, häntä pelkäämättä palvelisimme, 75. Pyhyydessä ja hurskaudessa hänen edessänsä, kaikkena meidän elinaikanamme. 76. Ja sinä poikainen pitää kutsuttaman Ylimmäisen profeetaksi: sillä sinun pitää käymän Herran kasvoin edessä, valmistamaan hänen teitänsä. 77. Ja antamaan autuuden tunnon hänen kansallensa, heidän synteinsä anteeksi saamiseksi. 78. Meidän Jumalan sydämmellisen laupiuden kautta, jolla meitä on etsinyt koitto ylhäältä, 79. Valaisemaan niille, jotka pimeissä ja kuollon varjossa istuvat, ja ojentamaan meidän jalkamme rauhan tielle. 80. Mutta lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä; ja oli korvessa siihen päivään asti, jona hänen piti Israelin kansan eteen tuleman.

Rukous.

Me kiitämme sinua, Herra Jumala, taivaallinen Isä! kaikesta sydämmestä, sinun suuren armos edestä, ettes ainoastansa ole meille antanut saarnattaa sinun pyhää lakias ja käskyjäs; vaan myös meidän tykömme lähettänyt pyhän Johanneksen, näyttämään Kristusta sormellansa, ja ilmoittamaan meille hänen kauttansa syntein anteeksi saamista, pyhyyttä ja vanhurskautta. me rukoilemme myös sinua, Pyhällä Hengellä meidän sydämmiämme valaisemaan, että me senkaltaisen hänen saarnansa oikialla uskolla vastaan ottaisimme, ja sinua pyhyydessä ja vanhurskaudessa kaikkena elinaikanamme pelkäämättä palvelisimme. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.