1. Epistolat ja Evankeliumit.

Pääsiäisenä.

O kaikkivaltias, ijankaikkinen Jumala! joka tällä ajalla Moseksen kautta sinun kansas Egyptin maalta johdatit, ja käskit heidän joka vuosi pääsiäis-juhlaa pitää, ja syödä pääsiäislampaan: niin saata myös meitä, o taivaallinen Isä! siittä hengellisestä Egyptistä ulos, että mekin osallisiksi tulisimme siittä totisesta pääsiäis-lampaasta, kuin on sinun rakas Poikas Jesus Kristus, meidän Herramme, joka tänä päivänä on saanut voiton kuoleman ylitse, ja avannut meille tien ijankaikkisehen elämään, ja elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa ijankaikkisesta ijankaikkisehen. Amen.

Epistola, 1 Kor. 5: v. 7.

Rakkaat veljet! Sentähden peratkaat se vanha taikina, että te olisitte uusi taikina, niinkuin te happamattomat olette: sillä meidän pääsiäis-lampaamme on meidän edestämme uhrattu, joka on Kristus. 8. Sentähden pitäkäämme juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä pahuuden ja vääryyden hapatuksessa, vaan vakuuden ja totuuden happamattomassa taikinassa.


Jesus Kristus uhriks' meille 157.
Kristus, kuin kuoletettiin 156.
Jesus nous' kuolleist' ylös 159.

Evankeliumi, Mark. 16: v. 1.

Siihen aikaa, koska sabbatti kulunut oli, osti Maaria Magdalena ja Maaria Jaakobin ja Salome hyvän hajullisia voiteita, tullaksensa voitelemaan häntä. 2. Ja tulivat haudalle ensimäisenä sabbatin päivänä sangen varhain, auringon nostessa. 3. Ja puhuivat keskenänsä: kuka meille vierittää kiven haudan ovelta? 4. Ja kuin he katsoivat, näkivät he kiven vieritetyksi; sillä se oli sangen suuri. 5. Ja kuin he olivat hautaan menneet sisälle, näkivät he yhden nuorukaisen istuvan oikialla puolella, joka oli vaatetettu pitkällä valkialla vaatteella: ja he hämmästyivät. 6. Mutta hän sanoi heille: älkäät hämmästykö! te etsitte Jesusta Natsarenusta, joka ristiin-naulittu oli: hän nousi ylös, ei hän ole täällä: katso siaa, kuhunka he hänen panivat. 7. Mutta menkäät ja sanokaat hänen opetuslapsillensa, ja Pietarille, että hän käy teidän edellänne Galileaan: siellä te hänen näette, niinkuin hän sanoi teille. 8. Ja he menivät nopiasti ulos, ja pakenivat haudalta; sillä vapistus ja suuri hämmästys oli heidän päällensä tullut; eivät he myös kellenkään mitään sanoneet; sillä he pelkäsivät.

Rukous.

Herra Jumala, taivaallinen Isä! Sinä, joka sinun Poikas, meidän synteimme tähden ulos antanut, ja meidän vanhurskautemme tähden ylös herättänyt olet: me rukoilemme sinua, anna meille Pyhä Henkes, sen kautta meitä hallitse, vahvassa uskossa sinun päälles pidä, kaikista synneistä varjele, ja tämän elämän perästä ijankaikkiseen autuuteen ylös herätä. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.