1. Epistolat ja Evankeliumit.

Sunnuntaina seksagesima.

O Jumala! sinä joka näet, ett'emme meidän töihimme uskaltaa taida: suo meille armoa, että sinun Poikas, joka on pakanain opettaja, olisi myös meidän varjelijamme kaikesta siittä, kuin meitä vastaan seisoo: joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa ijankaikkisesta ijankaikkisehen. Amen.

Epistola, 2 Kor. 11: v. 19.

Rakkaat veljet! Te kärsitte mielellänne tyhmiä, että te viisaat olette. 20. Te kärsitte, jos joku teitä orjuuteen vaatii, jos joku teitä syö, jos joku teiltä jotakin ottaa, jos joku itsensä korottaa, jos joku teitä lyö kasvoille. 21. Sen minä sanon häväistyksen tähden, niinkuin me heikot olisimme. Mihinkä joku uskaltaa, (minä puhun tyhmyydessä,) siihen minäkin uskallan. 22. He ovat Hebrealaiset, minä myös. He ovat Israelilaiset, minä myös. He ovat Abrahamin siemen, minä myös. 23. He ovat Kristuksen palveliat, (minä puhun tyhmästi,) paljoa enämmin minä olen: minä olen enämmän työtä tehnyt; minä olen enämmän haavoja kärsinyt; minä olen useimmin vankina ollut; usein olen kuoleman hädässä ollut. 24. Juutalaisilta olen minä viidesti neljäkymmentä haavaa saanut, yhtä vailla. 25. Kolmasti olen vitsoilla pieksetty; olin kerran kivitetty: kolmasti olen minä tullut haaksirikkohon: yön ja päivän olin minä meren syvyydessä. 26. Minä olen usein vaeltanut, minä olen ollut veden hädässä, hädässä ryövärein keskellä, hädässä Juutalaisten keskellä, hädässä pakanain keskellä, hädässä kaupungeissa, hädässä korvessa, hädässä merellä, hädässä viekasten veljen seassa, 27. Työssä ja tuskassa, paljossa valvomisessa, näljässä ja janossa, paljossa paastossa, vilussa ja alastomuudessa, 28. Ilman niitä kuin muutoin tapahtuvat, nimittäin: että minua joka päivä vaivataan, ja pidän surun kaikista seurakunnista. 29. Kuka on heikko, ja en minä myös heikoksi tule? Kuka pahoitetaan, ja en minä pala? 30. Että minun pitää nyt itseäni kerskaaman, niin minä kerskaan itseäni minun heikkoudestani. 31. Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, joka olkoon ylistetty ijankaikkisesti! tietää, ett'en minä valehtele.


Kylväjä siemenens' meni kylvämään 202.
O Herra Jumala taivaast', Me kyllä   30.
Jumala suurest' hyvyydest' 225.

Evankeliumi, Luuk. 8: v. 4.

Siihen aikaan, koska paljo kansaa kokoontui, ja riensivät jokaisesta kaupungista Jesuksen tykö, sanoi hän vertauksen kautta: 5. Kylväjä meni ulos siementänsä kylvämään; ja kuin hän kylvi, lankesi muutama tien oheen, ja se tallattiin, ja taivaan linnut söivät sen. 6. Ja muutama lankesi kivistöhön, ja koska se tuli ylös, kuivettui se, ett'ei ollut märkyyttä. 7. Ja muutama lankesi orjantappuroihin, ja orjantappurat ynnä kävivät ylös ja tukahuttivat sen. 8. Ja muutama lankesi siihen hyvään maahan, ja kuin se kävi ylös, teki se satakertaisen hedelmän. Koska hän tämän sanoi, huusi hän: jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. 9. Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, sanoen: mikä olisi tämä vertaus? 10. Niin hän sanoi: teille on annettu tuta Jumalan valtakunnan salaudet; mutta muille vertausten kautta, ett'ei heidän sitä pitäisi näkemän, vaikka näkisivät, eikä ymmärtämän, vaikka he kuulisivat. 11. Mutta tämä on se vertaus: siemen on Jumalan sana. 12. Mutta jotka tien oheen, ovat ne, jotka kuulevat: sitte tulee perkele ja ottaa sanan heidän sydämmistänsä, ett'ei he uskoisi ja vapaiksi tulisi. 13. Mutta jotka kivistöhön, ovat ne, koska he kuulevat, ottavat he sanan ilolla vastaan: ja ei heillä ole juurta, hetkeksi he uskovat, ja kiusauksen ajalla lankeevat pois. 14. Mutta se kuin orjantappuroihin lankesi, ovat ne, jotka kuulevat, ja menevät pois, ja tukahutetaan surusta, rikkaudesta ja elämän hekumasta, eivätkä kanna hedelmää. 15. Mutta jotka hyvään maahan, ovat ne, jotka sanan kuulevat ja kätkevät hyvällä ja toimellisella sydämmellä, ja saattavat hedelmän kärsivällisyydessä.

Rukous.

Me kiitämme sinua, Herra Jumala, taivaallinen Isä! ettäs pyhän sanas sinun Poikas Jesuksen Kristuksen kautta meidän seassamme kylvänyt olet, ja rukoilemme sinua, ettäs Pyhän Henkes kautta niin valaisisit meidän sydämmemme, että me tätä sinun sanaas ahkerasti kuulisimme, hyvällä sydämmellä kätkisimme, ja kärsivällisyydellä hedelmän kantaisimme; emmekä antaisi synnille voimaa, vaan sinun apus kautta sitä alas painaisimme, ja kaikkinaisessa vainossa itseämme sinun avullas lohduttaisimme. Amen.

1. Epistolat ja Evankeliumit.

Vanha Virsikirja 1701.