III. Jokavuotiset juhlavirret.

10. Pääsiäis-virret.

Kristuksen ylösnousemisesta.


157.J
esus Kristus uhriks' meille On annett'
syntisille.

2.  Karits' kärsei kuoleman, Isäns' kanss' saatt' ole-
maan, Armon tiell' syntiset Sääs' tulemaan.

3.  Kuollo ja elo potkeit, Hirmuisest' yhteen otit,
Kuollon elämä voitt', Ja poijes soitt'.
                     ***        ***        ***

4.  Maaria sen tunnustaa, Kuin tiell' puhutteli Je-
susta, Joka oli kuollunn' ollut, Mutta jällens' kirkkau-
teens' tullut.

5.  Enkelin hän myös näki, Kuin koht' tiettäväks'
teki, Kuolleen haudast' pois menneeks', Ja elävän sen
siaan jääneeks'.
                      ***        ***        ***

6.  Uskokaam' enemmin vahvoi Maarian tosii sanoi,
Kuin Juudan kansan valheit' ja valoi.

7.  Kristus omall' väelläns' Kuolemast' nousi jäl-
lens', Ja sai niin voiton hänen päällens', Halleluja.


                              Värsy.


K
ristus nous' ylös kuoleman haudast', Ja päästi ma-
ilman perkeleen paulast': Siis me nyt vahvast'
iloitkaam', Ja Jumalalle kiitos veisatkaam', Kyrie eleeson!

Victimae paschali laudes 1000-luvulta.


Koraalikirjassa merkintä: 157 poisjätetty.

Alkuperäinen nuotti on keskiaikaisesta sekvenssistä
  »Victimae paschali laudes».

Etusivulle