II. Kristuksen kärsimisen historia.

Ensimäinen akti.


Toinen akti.


Kolmas akti.


Neljäs akti.


Viides akti.


Kuudes akti.


Vanha Virsikirja 1701