VI. Katumus-virret.


258.H
erra Jesu, ainoa auttajan', Ja armon lähde
ainoo, Katso suruist' surkeuttan', Ja ar-
mos minull' lainaa! Synnit suuret minua vaivaavat, Ja
omaatuntoon' kaivavat, Tahtoin helvettiin painaa.

2.  Ann' anteeks' syntin' kauhiat, O Jesu piinas täh-
den, Jotkas maksoit kyll' haikiast', Ristin pääll' kaik-
kein nähden: Tule siis minull' turvaksi, Tee minua syn-
nist' puhtaaksi, Armoillas avuksen' lähde!

3.  Ah, koska muistuu mielehen', Kuink' on minull'
syntiä monta, Niin lankee kuorma sydämmeen Ras-
kaampi kuin meren santa, Jonk' alla vaikiast' vaipui-
sin, Jos ei sinun sanas olisi, Kuin avun minull' antaa.

4.  Se sama sana suloinen Tain turvan minull'
tuottaa, Ett's kaikill' olet armoinen, Kuin piinas an-
sioon luottaa, Ja pahattekons' katuvat, Syntins' myös
surkiast' surevat, Niill' armon tuotat totta.

5.  Ettän siis minun synneistän', Joit' paljon on ja
julmii, Kuin kauhiast' kalvaa sydäntän', Ja omaa tun-
toon' sulmii, Pääsisin vielä vapaaksi, Ja veres voi-
mall' puhtaaksi, Kuin David ja Manasse.

6.  Niin tulen mielell' haikiall', Ja etees maahan lan-
keen, Itken myös äänell' vaikiall', Rukoillen nöyräst'
sangen: Ann' anteeks', Jesu, minullen Kaikki minun ru-
mat rikoksen', Joill' kehoitin sinun vihaan.

7.  Huojenna, Herra, minullen Tai raskas kuorma
ja taakka: Pääst' synnin ikeest' irrallen, Jonk' alla
maassa makaan, Ett' sitte sinua kuulisin, Pyhyydess'
palvell' mahtaisin, Kuin Isääns' lapsi rakkain.

8.  Suo Pyhä Henkes turvaksi, All' ristin joka het-
kell', Verelläs pese puhtaaksi, Viimeisell' hengen ret-
kell'; Pääst' pyhäis joukkoon minua täält', Uskon kautt'
sielun' viimeiselt' Taivaaseen tallell' kätke.

Bartholomäus Ringwaldt, (saks.) s. 1532 † 1599.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle