VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

3. (Avenariuksen) aamu- ja ehtoo-rukoukset joka päivä viikossa.

Aamusiunaus keskiviikkona.

K aikkivaltias ja laupias Jumala! että kaikki sinun
luontokappalees pitää sinua lakkaamatta kiittämän,
ylistämän ja kunnioittaman, niinkuin myös linnut tai-
vaan alla tekevät, jotka heidän suloisella laulullansa
varhain aamulla ihanasti kiittävät sinua, heidän ja
kaikkein meidän Jumalatamme ja Luojaamme; niin kii-
tän minä myös nyt sinua sydämmestäni, ettäs niin
isällisesti olet minun pitänyt ylös tänä yönä, ja kaik-
kena elinaikanani, tähän hetkeen asti, sinun jumalalli-
sen suojelukses alla, ja herättänyt minun tämän yön
pimeydestä, ja iloisesti antanut terveenä nosta. Minä
rukoilen sinua Jesuksen Kristuksen riemullisen ylösnou-
semisen kautta kuolleista, ettäs edespäin armollisesti
varjelisit minua onnettomuudesta, ja kaikkia minun
omaisiani ja hyvänsuopiani, ja täyttäisit minua tänä
aamu-hetkenä sinun laupiudellas, että minä kaiken tä-
män päivän vaeltaisin sinun pyhän käskys jälkeen, il-
man kuolettavaista syntiä. Vuodata sinun armos mi-
nun päälleni, niinkuin aamu-sade ja hedelmällinen
kaste, joka varhain aamulla itsensä levittää ja koko
maan kastaa. Niin levitä myös sinä hyvyytes mi-
nun ylitseni, lohduta, virvota, ja ilahuta minun hidas
ja kylmä sydämmeni, että minä hyvällä mielellä ja ilolla
sinun tahtos tekisin. Hallitse minua Pyhällä Hengel-
läs, että minä sinua puhtaalla sydämmellä palvelisin,
totisessa vanhurskaudessa ja pyhyydessä, joka on sinulle
otollinen. Varjele minua tänä päivänä, ett'en minä
saastuttaisi omaatuntoani lihan himoilla ja pahoilla ha-
luilla, jotka sotivat sielua vastaan. Varjele minun
kieleni pahuudesta, ja minun huuleni, ett'eivät ne mi-
tään petosta puhuisi. Häpeemättömät puheet ja tai-
tamattomat leikit, jotka kristityille eivät ole soveliaat,
anna olla kaukana minusta. Auta minua, etten minä
ketään pahentaisi, panettelisi, häväisisi, enkä minun huu-
lillani tuomitsisi. O joska minä taitaisin panna lu-
kun suuni eteen, ja painaa vahvan sinetin huulteni
päälle, ett'en minä niiden kautta lankeisi, ja minun kie-
leni vahingoittaisi minua. Anna armos, että minä tun-
tisin oman heikkouteni ja tuomitsisin itseni, ja niin vält-
täisin sinun tuomios ja oikian rangaistukses. Näitä
suo minulle armollisesti, o ijankaikkinen Jumala! Je-
suksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu