VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

3. (Avenariuksen) aamu- ja ehtoo-rukoukset joka päivä viikossa.

Aamusiunaus tuorstaina.

H erra Jesu Kriste! Sinä olet se ijankaikkinen ja to-
tinen valkeus, joka hajotat yön pimeyden ja kuol-
lon varjon: sinun nimeäs minä tahdon kunnioittaa; si-
nulle minä tahdon kiitosta veisata, ja sinua kiittää ja
ylistää, ettäs niin armollisesti olet minua tänä yönä
varjellut ja vienyt pimeydestä valkeuteen. Sinä olet
varjellut minua yön kauhistuksista, perkeleen peljästyk-
sistä, ja siittä vahingollisesta rutosta, joka pimeissä
liikkuu, ja moninaisista taudeista, jotka minulle tarjon-
nelleet ovat, ja olet piirittänyt minun sieluni kilvel-
läs, ja vartioinut häntä, niinkuin paimen valvoo
laumaansa: ovat myös kaikki, jotka minun omani ovat,
sinun laupiutes kautta vahingoittamatta pysyneet. Tä-
män sinun armollisen suojelukses ja kaikkein hyväinte-
kois edestä olkoon sinun kiitos ja kunnia. Minä tah-
don puhua sinun voimastas, ja aamulla kiittää sinun
hyvyyttäs; sillä sinä olet minun turvani, minun vah-
va linnani, minun väkevä apuni, ja minun Juma-
lani, johonka minä luotan; sinä ilahutat minun sy-
dämmeni ja teet minun kasvoni iloisiksi. Minä rukoi-
len sinua, sinun pyhän syntymises ja miehuuden otta-
mises kautta, ettäs antaisit tänä päivänä sinun lau-
piutes käydä minulle ylös, niinkuin ihanan aamurus-
kon ja aamusateen. Valaise minun sokia luontoni ja
pimitetty sydämmeni sinun paisteellas, että se oikia koin-
tähti ja totinen valkeus, joka kaikki ihmiset valistaa
ijankaikkiseen elämään, kävisi minun sydämmestäni ylös.
Varjele myös minua tänä päivänä kaikesta pahasta.
Herra, ole minulle armollinen; sillä sinua minä odo-
tan, ole minun apuni varhain, ja minun terveyteni
murheen ajalla. Varjele minua sielun ja ruumiin puo-
lesta, ett'ei mikään paha minua kohtaisi, holho minua
pahanilkisiä vastaan, ehdi minun avukseni pahante-
kiöitä vastaan; sillä minun sieluni vartioitsee sinua,
huomen-vartiasta toiseen huomen vartiaan asti. O
Herra meidän Jumalamme! auta meidän kättemme teot!
meidä kättemme teot auta sinä Herra! vahvista mei-
dän käsivartemme, opeta meidän sormemme tekemään
sinun käskys, ett'emme tänä päivänä sinua vastaan
syntiä tekisi. Sitä meille lainaa armollisesti sinun lau-
piutes tähden. Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu