VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

B.   Rukoukset rukoilla kirkossa.

1.   Rukoukset, jolla me itseämme sabbatille eli juhlalle
valmistamme.

O armollinen ja laupias Jumala! me tunnemme
sinun armos ja laupiutes, ettäs meitä tänä men-
neenä viikkona ja kaikkena meidän elinaikanamme niin
isällisesti ylöspitänyt ja suojellut olet, ja rukoilemme
kaikesta sydämmestä, ettes meidän synteimme ja ylitse-
käymistemme tähden meistä sinun hyvyyttäs ja lau-
piuttas kääntäisi pois, vaan antaisit sen vielä edes-
päin meidän ylitsemme paistaa. Pyhi, o armias Isä!
pois kaikki meidän syntimme sinun Poikas Jesuksen
Kristuksen tähden, ja valmista meidän sydämmemme
Pyhällä Hengelläs, tälle tulevalle pyhä- (juhla-)päi-
välle. Puhdista meissä itselles asuma-sia, ja ole niin
meidän tykönämme tällä tulevaisella viikolla ja kaik-
kena meidän elin-aikanamme, että me sitte sinun tykö-
näs ijankaikkisesti pysyisimme, ja pitäisimme ijankaik-
kista sabbattia ilman lakkaamatta. Siihen auta, ja kuule
meitä, o taivaallinen Isä! Jesuksen Kristuksen kautta,
Pyhässä Hengessä.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu