VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

B.   Rukoukset rukoilla kirkossa.

17.   Esirukous niiden edestä, jotka käyvät Herran
ehtoolliselle.

O Herra Jesu Kriste! joka pyhässä ehtoollisessa an-
nat meille leivän ja viinan alla, sinun totisen
ruumis ja veres, anna heille, jotka nyt aikovat siittä
osallisiksi tulla, Pyhä Henkes, että he sen mahdollisesti
nautitsisivat, uskonsa vahvistukseksi syntein anteeksi saa-
misesta, ja muistuttaisivat itsellensä sinun katkeran pii-
nas ja kuolemas, oikein uudistaisivat sen liiton, jonka
he kasteessa tehneet ovat, ja sillä vahvalla aikomisella,
sinun avullas mahtaisivat alati pysyä totisessa uskossa,
jumalisuudessa ja rakkaudessa, lujassa toivossa ja kris-
tillisessä kärsivällisyydessä, ja niin ei vapaalla aikomi-
sella ylitse käydä, mitä he synnin päästössä sinun py-
häin kasvois edessä luvanneet ovat: että he kaikkein
Kristin uskovaisten kanssa, mahtaisivat viimein siittä
suuresta ehtoollisesta taivaassa osallisiksi tulla.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu