VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

C.   Ripin ja synnin päästön Rukous-kirja.

9.   Lyhempi.

K iitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa
on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun
sieluni ja älä unhota, mitä hyvää hän sinulle tehnyt
on; joka sinulle kaikki syntis antaa anteeksi, ja paran-
taa kaikki sinun rikokses; joka sinun henkes päästää tur-
meluksesta; joka sinun kruunaa armolla ja laupiudella.
Minä kiitän sinua kaikesta minun sydämmestäni, o lau-
pias Jumala ja armollinen Isä! ettäs minulle sinun
rakkaan Poikas Jesuksen Kristuksen tähden, myös tällä
kerralla kaikki minun syntini armosta sinun palvelias
kautta anteeksi antanut olet. Minä rukoilen sinua nöy-
rästi, ettäs tahtoisit minun samassa armossa aina isäl-
lisesti ylläpitää, ja suoda minulle sinun Pyhän Hen-
kes, että minä tämän saadun armollisen anteeksi anta-
misen lujasti ja vahvasti uskon; ja että sinä tahtoi-
sit koko minun elinaikanani kaikessa kiusauksessa ja vas-
toinkäymisessä minua lohduttaa, kaikesta pahasta voi-
mallisesti varjella ja suojella, ja viimein armosta ijan-
kaikkisen elämän antaa. Sitä lainaa minulle Isä Ju-
mala Jesuksen Kristuksen kautta, Pyhän Hengen voi-
massa, jolla olkoon kunnia ijankaikkisesti!   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu