VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

D.   Rukoukset kaikkinaisissa säädyissä.

16.   Isättömän ja äidittömän lapsen rukous.

O laupias Jumala! joka olet isättömäin edesvas-
taaja, ja oikia Isä kaikkein ylitse, jotka lapsiksi
kutsutaan taivaassa ja maassa, armahda sinuas minun
viheliäisen isättömän (äidittömän) lapsen päälleni, joka
siihen vaivaloiseen tilaan joutunut olen, ett’ei minulla
ketään ole, joka todella minun parastani katsoo. Sinä
olet minun Isäni ja edesvastaajani, holho minua tässä
minun nuoruudessani, opeta minua oikein sinua ja ijan-
kaikkisen elämän tietä tuntemaan: kehoita jumalisia ih-
misiä minua oikein johdattamaan, että minä kaikissa
kunniallisissa ja luvallisissa menoissa kasvaisin: var-
jele minua kaikista pahoista ja jumalattomista kanssa-
käymisistä, ja kaikista, jotka minua pahentaa taitaisi-
vat: auta, että minä kaikkinaista kiusausta oikialla us-
kolla vastaan seisoisin, ja sinua oikiassa jumalisuudessa
tässä mailmassa palvelisin, ja sitte sinun tykönäs ijan-
kaikkisesti eläisin, Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme
kautta.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu