VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

D.   Rukoukset kaikkinaisissa säädyissä.

18.   Sotamiehen rukous.

O kaikkivaltias Jumala Sebaot! joka sinun pyhät
enkelis myös siihen toimittanut ja asettanut olet,
ettäs heidän kauttansa kaikessa maassa ja kaikissa kan-
soissa, taikka sodit eli rauhan ylöspidät; sinä, joka ku-
ningas Davidille, hänen nuorella ijällänsä, urholli-
suutta ja voimaa niin armollisesti lahjoitit, että hän
sen suuren Goliatin lingolla tarkoitti ja löi, vaikka hän
oli vähäinen, varustamatoin ja sotaan tottumatoin;
sinä joka Simsonille, Pyhän Hengen avun kautta, an-
noit ylönluonnollisen väkevyyden ja voiman Filiste-
reitä vastaan: ah! laupias, suuri Jumala! jos meidän
asiamme, josta me nyt sodimme, on oikia (kuin emme
muutoin tiedä), niin me rukoilemme sinua, ettäs mei-
dän vihollistemme sydämmet tahtoisit taivuttaa rau-
haan, ett’ei niin paljon kristittyin verta tulisi vuoda-
tetuksi, eli myös äkillisen hämmästyksen heidän pääl-
lensä lähettää, ja niin meille armollisen voiton, kuiten-
kin helpolla veren vuodatuksella ja vahingolla armol-
lisesti lainata: että tämä sota mahtaisi pian loppua,
ja me sinua voiton-virrellä ylistää ja kiittää saisimme,
joka kaikissa ja kaikkein ylitse, niinkuin kaikkivoimalli-
nen Herra, hallitset ja vallitset ijankaikkisesti.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu