VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

D.   Rukoukset kaikkinaisissa säädyissä.

19.   Kauppamiehen rukous.

O hyvä Jumala! joka kauppamiesten säätyäkin koh-
taan olet sinun armollisen suosios osottanut: anna
minulle, joka sinun jumalallisesta tahdostas tähän sää-
tyyn tullut olen, sinun armos ja siunaukses, että minä
aina Jumalan sydämmesäni ja silmäini edessä pitäi-
sin, enkä ketään minun kaupassani pettäisi, ja niin hy-
vän omantunnon pitäisin; ja että minä luvalliseen ja
kohtuulliseen voittoon tytyisin, josta minä itseni kun-
niallisesti ruokkia ja ylläpitää taitaisin. Varjele, o lau-
pias Jumala! minun sydämmeni ja haluni ahneudesta
ja mailmallisten tavarain himosta; anna minun ylit-
sen kaikkia rakastaa taivaallisia tavaroita, ja niitä nau-
tita täällä vahvalla uskolla ja pelkäämättömällä toi-
volla, ja sitte sinun tykönäs ijankaikkisesti.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu