VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

D.   Rukoukset kaikkinaisissa säädyissä.

21.   Peltomiehen rukous.

K aikkivaltias Jumala ja kaikkein Luoja! sinä olet
pannut Aadamin paratiisiin Edenissä, että hän
sitä viljelisi ja varjelisi; sinä olet myös jälkeen syntiin
lankeemisen käskenyt meitä otsamme hiessä leipämme
syödä: katso, minä olen myös siihen kutsuttu, että mi-
nun maata viljelemän pitää, odottaman sinun siunaus-
tas, ja niin itseni kätteni töistä elättämän. Herra Ju-
mala, sinun puolees minä nostan silmäni, ja rukoilen
sinua turvallisesti, ettäs tahtoisit siunata minun työni,
kastaa sen, mikä kynnetty on, pois estää kovat ilmat,
varjella maan hedelmän, ja antaa meidän siittä saada
leipää syödäksemme, siementä kylvääksemme ja karjan-
ruokaa eläimille. Varjele minua kivuloisesta ruumiista,
uskottomasta perheestä ja petollisesta työ-kumppaneista,
pahoista ja viekkaista kylällisistä, ja kaikesta, kuin mi-
nulle minun kunniallisessa elatukseni toimituksessa es-
teeksi ja vahingoksi olla taitaa. Anna minun, o lau-
pias Jumala! kaikissa edesottamisissani puhdas ja saas-
tuttamatoin omatunto pitää, että perääni hyvän sano-
man, ja omilleni Herran siunauksen jättäisin, Jesuksen
Kristuksen, meidän Herramme kautta.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu