VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

E.   Rukoukset moninaisissa tiloissa.

17.   Rukous kalliilla ja suuren näljän ajalla.

O kaikkivaltias ja armollinen Jumala, joka kaikki
maasta kasvatat ihmisten ylläpitämiseksi ja eläin-
ten ravinnoksi! me olemme kiittämättömyydellämme,
ylönpaltisuudellamme ja armottomuudellamme köyhiä
kohtaan, sinun vihaan kehoittaneet, ettäs olet meiltä
siunaukses pois pitänyt, että me nälkään näännymme.
Ah Herra Jumala! katso meidän tuskaamme ja hä-
täämme, kuule vähäisten lasten surkia valitus, kaikki
luontokappaleet kärsivät meidän kanssamme; huojenna,
o Herra! armostas tämä kova rangaistus, ett'emme peräti
näänny ja epäile; anna kärsivällisyyttä niin kauvan
kuin viha pysyy, anna väkeä ja siunausta vähälle va-
ralle ja huonolle rualle. Siunaa taas meidän maamme,
anna sovelias ilma, suo meille armostas se eine ja ra-
vinto, jonkas ihmisten tähden luonnut olet; ja kuin
me sen jälleen saamme, niin anna myös armos, että
me sitä kiitoksella kohtuullisesti sinun mieles rikkomatta
nautitsisimme, emmekä ylönantaisi köyhiä. Anna myös
meille sielun ruoka, ynnä jokapäiväisen leivän kanssa,
niin me sinua kiitämme sekä täällä, että ijankaikkisesti,
Jesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu