VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

E.   Rukoukset moninaisissa tiloissa.

4.   Rukous suuressa murheessa ja ahdistuksessa.

H erra, Herra, Herra! sinun vihas pysyy kuitenkin ai-
noastansa silmänräpäyksen: anna hänen lahtua,
anna hänen lakata; älä rankaise minua vihasas: Herra!
ei minun vaivani ole ainoastansa ulkonainen, vaan
myös sisällinen; sentähden on minulla suuri hätä tur-
vasta; mutta sinä ota vaari minun sielustani, ett’ei
hän hukkuisi. Minun sieluni on surkeutta täynnänsä,
minun syntini ovat kyllä vielä enämmän ansainneet;
mutta sinä, Herra Jesu! olet kuitenki minun ja kaiken
mailman syntein edestä kärsinyt tuskan ja vaivan, ja
sinun sielus on murheissansa ollut kuolemaan asti. Ei
ole kumminkaan yhtään syntiä, jota et sinä ole sovit-
tanut, ei ole yksikään niin suuri syntinen, jota et sinä
armoos ota: niin lohduta minua nyt sinun armollas,
huojenna minun tuskani, varjele minua epäilyksestä.
Lisää minulle uskoa, vahvista minun toivoani: älä
minua ylönanna. O Pyhä Henki! tue ja vahvista
minua, että täällä sotia vahvasti mahtaisin, ja
kuoleman kautta eloon tulla taitaisin, Amen.   Kuule
ja auta minua, minun Jumalani!   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu