VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

3. (Avenariuksen) aamu- ja ehtoo-rukoukset joka päivä viikossa.

Ehtoosiunaus lauvantaina.

K iitos olkoon sinulle, sinä kaikkein korkein kuolema-
ton Jumala! Kiitos olkoon sinun armolliselle hy-
vyydelles ja laupiudelles! Kiitos olkoon sinun ijankaik-
kiselle viisaudelles ja totuudelles, sinä joka olet minun
tänä päivänä varjellut kaikesta vahingosta ja pahasta.
Minä rukoilen, ettäs päättäisit sinun aljetun hyvyy-
tes, ja antaisit minun samalla muotoa tänä yönä rau-
hallisesti levätä, sinun kaikkein korkeimmassa suojeluk-
sessas, ja peittäisit minua sinun siivilläs. Anna mi-
nun turvani olla sinun siipeis varjon alla, ett'en minä
yhtään onnettomuutta pelkäisi. Varjele minua, minun
Jumalani, niinkuin silmä-terää, suojele minua sinun
siipeis varjossa. Herra, sinä olet minun turvani, mi-
nun perintöni, minun terveyteni on sinun käsissäs,
auta minua sinun hyvyydestäs, ett'ei pelko ja vapis-
tus tulisi minun päälleni, eikä yön kauhistus minua
peljättäisi. Ole minulle armollinen; sillä sinuun mi-
nun sieluni toivoo, ja sinun siipeis varjon alla on mi-
nun turvani. Minä etsin Herraa minun hädässäni,
minun käteni on yöllä ojennettu eikä lakkaa; sillä ei
minun sielullani ole mitäkään muuta turvaa, enkä minä
tiedä mitään yhdestäkään auttajasta taivaassa eli maassa,
kuin sinusta ainoasta. Kuin minä herään puoli-yöstä,
ajattelen minä sinun nimeäs, että se niin suloinen on,
ja sinun hyvyyttäs ja totuuttas, joitas minulle osot-
tanut olet, ja kiitän sinua sinun vanhurskautes oikeu-
den edestä. Ollessani murheessa ajattelen minä minun
Jumalatani; kuin minun sydämmeni on ahdistuksessa,
puhun minä minun Lunastajastani; sillä hän vie mi-
nun sieluni kadotuksesta, ja vapahtaa minun kuoleman
pauloista. Herra, minun Lunastajani, sinua minä huu-
dan yöllä ja päivällä, ja rukoilen, ettäs anteeksi an-
taisit minun pahat tekoni, joilla minä tänä päivänä
ja tänä viikkona olen syntiä tehnyt sinua vastaan. O
Herra! vapahda minun sieluni sinun laupiutes tähden;
sinä olet armollinen ja vanhurskas, ja meidän Juma-
lamme on laupias. Herra varjelee yksikertaisia. Kuin
minä maassa makaan, niin hän auttaa minua ylös;
sentähden minä tahdon iloita ja kunnioittaa ja ylistää
sinua minun vuoteessani. Niin annan minä nyt mi-
nun sieluni sinun käsiis; sillä sinä olet minun pelas-
tanut, Herra totinen Jumala, Jesuksen Kristuksen, mei-
dän Herramme kautta. Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu