VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

F.   Maalla matkustavaisten rukoukset.

3.   Toinen.

O Herra Jesu Kriste! sen kaikkivaltiaan, ijankaikki-
sen Isän kanssa, Pyhän Hengen yhteydessä, to-
tinen Jumala ja ihminen! joka olet tie, totuus ja elämä,
ja olet Israelin lapset Egyptistä luvattuun Kanaan
maahan vienyt, tiettömän ja synkiän korven lävitse,
turvallisesti ja ilman vaaratta; niin ettäs heitä päi-
vällä pilven patsaalla, ja yöllä tulen patsaalla ihmeel-
lisesti johdatit. Sinä, joka myös viisaat miehet itäi-
seltä maalta ennen Betlehemiin, ja sieltä kotia jälleen,
tähdellä veit, ilman vahingotta; niin myös muut si-
nun pyhäs ja valitut ystäväs, jotka sinuun vahvalla
ja kiintiällä uskolla ovat turvanneet, ja sinulta aino-
alta apua, turvaa ja varjelusta etsineet, kaikilla hei-
dän teillänsä, ilman vahingotta armollisesti suojellut ja
varjellut olet; minä rukoilen sinua nöyrästi, ettäs myös
tahtoisit olla minulle armollinen tien osottaja ja joh-
dattaja tällä minun eteen otetulla matkallani; ja hei-
dän aikomisensa estää, jotka seisovat sen perään, kuinka
he minua eli minun kanssakumppaneitani vahingoitsi-
sivat ja turmelisivat. Varjele minua, rakas Herra
Jesu Kriste! kaikista minun vihollisistani, sekä hengel-
lisistä että ruumiillisista, ja kaikesta siittä, mikä mi-
nulle vahingollinen taitaa olla, ruumiin, sielun taikka
kunnian puolesta. Anna minun sama matka ter-
veenä päättää. Tainkaltaisten sinun armollisten hy-
väin tekois tähden, tahdon minä mielelläni sydämmestä
kiittää, ylistää ja kunnioittaa sinua.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu