VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

G.   Rukoukset merellä.

1.   Rukous merelle mennessä.

K aikkivaltias Jumala ja armollinen Isä! joka olet
luonut taivaan ja maan, ja meren ja kuivan, ja
olet opettanut ihmisiä, kuinka he itsensä veden ylitse
auttaman pitää, sinun pyhään nimees otan minä eteeni
tämän matkan ja astun jalallani haahteen; astu myös
sinä, Herra Jesu, minun kanssani sisälle, estä kaikki
kovat ilmat, anna armollisesti meille sovelias tuuli,
varjele sekä ihmiset, että haaksi ja kalu; anna meille
terveys ja voima tätä matkaa hyvin kuluttaa; anna
meille hyvä satama, hyvä toimitus, ja auta ilolla jäl-
leen takaperin tulemaan. O Jumala, Pyhä Henki!
opeta meitä uskollisesti rukoilemaan, ja vahvalla toi-
volla ainoastansa Jumalaan turvaamaan, jonka kaik-
kivaltias voima ja jumalallinen edeskatsominen meitä
sen pauhaavaisen meren ylitse vieköön. O Jumala Pyhä
Kolminaisuus! ole meidän apumme ja turvamme, niin
me sinua kiitämme sekä täällä että ijankaikkisesti, Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu