VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

G.   Rukoukset merellä.

3.   Jokapäiväinen rukous merellä.

A h Herra, Herra! tässä me istumme ja makaamme,
heikossa astiassa, joka pian turmeltua taitaa, me
häälymme taivaan ja veden välillä, ja meidän ja kuo-
leman välillä ovat ainoastansa heikot laudat; mutta
sinä olet kaikkivaltias, ja taidat antaa meidän haah-
dellemme vahvuuden, ja niin vähän välikappaleen kautta
meitä maalle auttaa. Levitä sinun suuri laupiutes mei-
dän ylitsemme, ja anna meille sovelias ilma, anna hyvä
ymmärrys, terveys ja voima niille, jotka haahta hal-
litsevat, käännä pois armollisesti kaikki, mikä esteeksi
olla taitaa, ja anna meidän kaikki vaarat välttää. Anna
meille, laupias Jumala, rukouksen henki, että me sinua
sydämmestä avuksi huutaisimme, ja niin uskollisesti pal-
velisimme, että sinulla syy olisi meitä onnellisella mat-
kalla siunata. Ja jos sinun tahtos olisi, o armollinen
Jumala! antaa jonkun vastoinkäymisen meidän pääl-
lemme tulla, niin anna siihen kärsivällisyyttä, ja vah-
vaa toivoa sinun armolliseen apuus, joka meidän siittä
ulos autat, sinun pyhän lupaukses jälkeen. Kuule, auta
ja vahvista meitä, armias Herra Jumala! sinun py-
hän nimes ja lupaukses tähden.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu