VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

G.   Rukoukset merellä.

5.   Lyhempi.

O Herra, kaikkivaltias Jumala! joka sanassas sa-
nonut olet: jos sinä käyt vetten lävitse, tahdon
minä olla sinun tykönäs, ett’ei virtain pidä sinua upot-
taman: me rukoilemme sinua sydämmellisesti, ole myös
kanssamme tänä pimiänä yönä, ja varjele meitä, ett’ei
meille ja meidän haahdellemme mitään vaivaa eli on-
nettomuutta tapahtuisi. Sinun haltuus annamma me
itsemme tänä yönä ja aina ruumiin ja sielun puolesta,
sinun isälliseen suojelluksees ja varjelluksees. Ole meille
armollinen ja varjele meitä, sinun rakkaan Poikas Je-
suksen Kristuksen kautta.   Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu