VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

G.   Rukoukset merellä.

7.   Kiitos hyvin päätetyn matkan edestä merellä.

H erra, meidän Herramme! sinä olet armollinen, sinä
olet kaikkivaltias, sinä olet sinun väkevällä kädel-
läs, ja pyhäin enkeleis varjeluksella meidän tällä mat-
kalla veden päällä ylöspitänyt, suojellut ja hyvään sa-
tamaan ihmeellisesti auttanut: sen edestä kiitämme si-
nua, o Jumala! me kiitämme sinua ja ilmoitamme si-
nun ihmeitäs, että sinun nimes niin läsnä on, ja si-
nun äänes käy vetten ylitse; Herra meidän Juma-
lamme! älä anna meidän ikänä unhottaa sitä hyvää,
mitä sinä meille tehnyt olet: anna meidän tämä ja
kaikki sinun suuret hyvät tekos kiitoksella tuntea, ylis-
tää ja kunnioittaa, täällä alkain sotivassa seurakun-
nassa, ja sitte täyttäin sinun kiitostas siinä taivaalli-
sessa suuressa seurakunnassa, veisaten Halleluja ijan-
kaikkisesti.   Amen.

−−−−−−−−

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu