VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

 

Rukous autuaallisesta lopusta.

O armollinen ja laupias Jumala! minä tiedän sen
hyvin, ett’ei minulla tässä mailmassa ole yhtään
vahvaa asuma-siaa; ja että minä joka päivä vael-
lan kuolemata vastaan: sentähden opeta minua oikein
ajattelemaan, että minun kuoleman pitää, se on: joka
hetki minua siihen valmistamaan, ja autuaallisesta lo-
pusta sinun tykös huutamaan ja huokaamaan. Ja kuin
viimeinen hetki lähestyy, että minun tästä mailmasta
eriämän pitää; kuin minun silmäni ei enään näe, mi-
nun korvani ei enään kuule, minun kieleni ei enämpi
puhu; niin anna, o Herra Jesu! minun vahva us-
koni, ajatukseni, ja sisällinen huokaukseni ainoastansa
olla sinun tykös, sinun veristen haavais, sinun orjan-
tappuroilla kruunatun pääs, sinun suomitun ruumiis,
sinun lävistettyin kättes ja jalkais päälle, jotka kaikki
sinä minun ja kaiken mailman syntein tähden kärsiväl-
lisesti sietänyt ja kärsinyt olet. Ja kuin kuolema sy-
däntäni viimein ahdistaa, niin anna myös sen, o ar-
mollinen Vapahtaja! olla rohkian. O laupias Jesu!
vastaan ota sinä minun henkeni; ja anna se en-
keleiltä vietää Abrahamin helmoihin, valittuin seura-
kuntaan. Ja anna ruumiin sopivaisesti tulla lepo-
kammioonsa, ja odottaa riemullista ylösnousemista, si-
nun suurena tulemises päivänä. Kuulkoon minua Isä
Jumala! Jesuksen Kristuksen tähden Pyhässä Hengessä.
Amen.

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu