VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

 

Toinen.

O sinä ystävällinen ja laupias Herra Jesu Kriste!
sinä Isäs kunnian valo, sinä ainoa vanhurs-
kauden aurinko, joka minun vaivaisen syntisen tähteni
niin ylönkatsotun ja häpiällisen kuoleman kärsinyt olet:
ja itses ristin hirsipuuhun, meille vanhurskaudeksi an-
tanut: lainaa minulle armos, että minä alati mahtai-
sin muistaa ja tutkistella, ja sydämmessäni kätkeä sinun
katkeran kärsimises ja kovan kuolemas: niin että minä
sen kautta mahtaisin autuaallisesti kuolla kaikista syn-
neistä, mailmasta ja pahoista himoista ja pyynnöistä;
ja kuin minun viimeinen hetkeni kerta lähestyy, että
minä silloin kiintiästi pysyisin sinun armossas ja lau-
piudessas: ja niin sinun kanssas sisälle kävisin para-
tiisin iloon ja riemuun. O Herra Kriste! auta ja tue
minua viimeisellä hetkelläni; tule minulle avuksi ja
turvaksi, kuin minun tästä mailmasta pitää eriämän;
varjele ja suojele minua kaikilta minun vihollisiltani;
vapahda minua kuoleman hädästä; lohduta, vahvista,
ylöspidä ja ota minua armoihin sinun tykönäs. O
Herra Jesu Kriste! anna armos, että sinun viimeinen
sanas ristin päällä minun sydämmeni ja suuni sulkea
mahtaisi, kuin ei kieleni enään puhua taida; o Herra
Kriste! kuule silloin minun sydämmeni huokaus, jolla
sinä myös tästä mailmasta erisit, koskas sanoit: Isä!
sinun käsiis annan minä henkeni. Sinä olet minun
lunastanut ja vapahtanut, sinä totinen Jumala.   Amen.


−−−−−−−−

VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.
Vanha Virsikirja 1701
Koraalin etusivu