VIII. Tarpeellinen Rukous-kirja.

A.   Rukoukset, joilla me itseämme Jumalan
palvelukseen valmistamme.

1. Kristillinen rukous kirkkoon mennessä.
2. Rukous armon ja hengen lahjasta oikein rukoilla.

3. (Avenariuksen) aamu- ja ehtoo-rukoukset joka päivä viikossa.

Aamusiunaus sunnuntaina.
Ehtoosiunaus sunnuntaina.
Aamusiunaus maanantaina.
Ehtoosiunaus maanantaina.
Aamusiunaus tiistaina.
Ehtoosiunaus tiistaina.
Aamusiunaus keskiviikkona.
Ehtoosiunaus keskiviikkona.
Aamusiunaus tuorstaina.
Ehtoosiunaus tuorstaina.
Aamusiunaus perjantaina.
Ehtoosiunaus perjantaina.
Aamusiunaus lauvantaina.
Ehtoosiunaus lauvantaina.

B.   Rukoukset rukoilla kirkossa.

1. Rukoukset, jolla me itseämme sabbatille eli juhlalle valmistamme.
2. Rukous kirkkoon mennessä (koska jo ennen aamurukoukset luetut ovat).
3. Kirkkoon tultua Rukous.
4. Toinen.
5. Toinen.
6.
7. Rukous ennen saarnaa.
8. Saarnan jälkeen Rukous.
9.
10.
11. Harras rukous Jesuksen tykö syntein anteeksi saamisesta.
12.
13.
14.
15. Rukous Katekismus-saarnan jälkeen.
16. Rukous Kristuksen piinan-saarnan jälkeen.
17. Esirukous niiden edestä, jotka käyvät Herran ehtoolliselle.
18. Kirkosta lähteissä, taikka kotia tultua Rukous.
19. Rukous Adventti-sunnuntaina.
20. Kristuksen syntymisestä.
21. Rukous- ja kiitos-sanat pyhän kasteen edestä.
22. Kristuksen piinasta.
23. Kristuksen ylösnousemisesta.
24. Kristuksen taivaaseen astumisesta.
25. Pyhästä Hengestä kiitossanat.
26. Rukous pyhäin enkelein varjeluksesta.
27. Kellon lyödessä.
28. Rukous kristillisestä elämästä.
29. Jokapäiväinen Rukous.
30. Kiitos ruumiin ylöspitämisestä.
31.
32. Rukous Isän Jumalan tykö.
33. Rukous Jumalan Pojan tykö.
34. Rukous Pyhän Hengen tykö.

C.   Ripin ja synnin päästön Rukous-kirja.

C. Ripin ja synnin päästön Rukous-kirja.
1. Harras rukous oikiasta kääntymisestä Jumalan tykö.
2. Isän Jumalan tykö.
3. Jumalan Pojan tykö.
4. Jumalan Pyhän Hengen tykö.
5. Yhteinen rippi.
6. Rukous ripille mennessä.
7. Vielä toisin.
8. Kiitos ripin jälkeen.
9. Lyhempi.
10. Rukous koska joku tahtoo Herran ehtoolliselle mennä.
11. Toinen.
12. Toinen.
13. Toinen.
14. Rukous ennen kuin Herran ehtoolliselle mennään.
15. Herran ehtoolliselle käydessä.
16. Herran ehtoollista nautitseva sanokoon sydämmessänsä näin:
17. Koska sakramentti nautittu on, sanokoon näin:
18. Kiitos Herran ehtoollisen jälkeen.
19. Toinen.
20. Toinen.
21. Toinen.
22. Toinen.
23. Uskon lisäämisestä.
24. Rukous elämän parannuksesta.
25. Toinen.
26. Rukous laupiudesta.
27. Rukous sopivaisuudesta.

D.   Rukoukset kaikkinaisissa säädyissä.

1. Opettajan Rukous.
2. Sanan kuuliain rukous.
3. Esivallan rukous.
4. Esivallan ja hallitsian rukous.
5. Alamaisten rukous.
6. Keisarin neuvon-antajan, eli jonkun muun korkian virkamiehen rukous.
7. Tuomarin rukous.
8. Rukous siunauksesta viran ja kaikkein kristillisten asiain toimituksessa.
9. Aviomiehen rukous.
10. Aviovaimon rukous.
11. Raskaan vaimon rukous.
12. Vanhempain rukous lastensa edestä.
13. Lapsen rukous.
14. Leskein rukous.
15. Leski-vaimon rukous.
16. Isättömän ja äidittömän lapsen rukous.
17. Rukous, kuin joku tahtoo itsensä aviosäätyyn antaa.
18. Sotamiehen rukous.
19. Kauppamiehen rukous.
20. Virkamiehen rukous.
21. Peltomiehen rukous.
22. Palveliain eli palkollisten rukous.

E.   Rukoukset moninaisissa tiloissa.

1. Rukous, koska jollekulle kaikki hyvin käy.
2. Rukous lohdutuksesta ja kärsivällisyydestä vastoinkäymisessä.
3. Rukous suuressa vastoin-käymisessä.
4. Rukous suuressa murheessa ja ahdistuksessa.
5. Sairaan rukous.
6. 7. 8. Vielä kolme lyhempää.
9. Vielä toinen sairaan rukous.
10. Toinen.
11. Kiitos-rukous terveyden edestä, sairaana oltua.
12. Rukous ruton ja muiden tarttuvain tautein aikana.
13. Rukous sodan aikana.
14. Rukous rauhan edestä.
15. Toinen.
16. Rukous maan hedelmän edestä, vahingollista ilmaa ja kallista aikaa vastaan.
17. Rukous kalliilla ja suuren näljän ajalla.
18. Rukous koska ukkoinen jyrisee.
19. Kiitos Jumalan armollisen avun edestä.
20. Rukous, rukoilla jonkun syntymä-päivänä.
21. Rukous, koska ruumis haudataan.
22. Rukous, joka taidetaan veisata alttarin edessä jälkeen ruumisten hautaamisen.

F.   Maalla matkustavaisten rukoukset.

1. Rukous matkaa alkaissa.
2. Toinen lyhykäisempi.
3. Toinen.
4. Aamu-siunaus matkalla.
5. Rukous myötä-käymisen edestä matkalla.
6. Ehtoo-siunaus matkalla.
7. Kotona olevaisten rukous matkaan lähtenein edestä.
8. Kiitos hyvin päätetyn matkan edestä.

G.   Rukoukset merellä.

1. Rukous merelle mennessä.
2. Aamu-siunaus merellä.
3. Jokapäiväinen rukous merellä.
4. Ehtoo-siunaus merellä.
5. Lyhempi.
6. Rukous, koska myrsky ja hätä ompi tarjona merellä.
7. Kiitos hyvin päätetyn matkan edestä merellä.


Rukous autuaallisesta lopusta.
Toinen.
Litania, (Kyrie eleison)
Eli.
Toinen.
Toinen.
Toinen. - Rukousten päätös.
Lyhykäinen rukous kaikista rukouksista, kristillisten huonekuntain aamu- ja ehtoohartaudeksi.

Vanha Virsikirja 1701
Pääsivulle