I. Vuotuiset juhlavirret.

1. Adventti-virsiä.

4.M
itenkä käyn mä vastaas, Sä sielun' ihastus,
Iloitsen tulemastas, Sä maailman odotus?
O Jesus Kristus itse Valaise mieleni, Mä että ter-
vehtäisin Sua otollisesti!

2.  Kuin Sioni sun tielles Levitti vaatteita, Ha-
jotti etees puitten Tuoreita oksia, Niin tahdon vir-
silläni Iloan' ilmoittaa, Riemuiten sydämeni Tulolles
valmistaa!

3.  Mit' ompi, jot' et tehnyt Sä autuudekseni,
Kun kuolon kahlehissa Ol' sielun, ruumiini! Kun rauha
oli poissa Ja ilo kaukana, Sä rauhan-tuoja riensit,
Toit ilon taivaasta.

4.  Sä synnin sitehistä Mua tulit auttamaan, Pil-
kasta, häpiästä Mun saatit kunniaan, Ja taivaan ta-
varoita Sä tullessasi toit, Joit' ei vie tuli, varkaat,
Ei ruoste eikä koit.

5.  Niin suuresti sä meitä, O Jesus, rakastit, Ett'
itses, taivaan Herra, Orjaksi alensit; Ei vaatinut sua
kenkään, Vaan surkeutemme Kun sääliks kävi sulle,
Sä riensit apuumme.

6.  Sit' aina, sielu, muista Suruissas, murheis-
sas, Äl' epäilykseen vaivu Sun ahdistuksissas, Vaan
ole pelkäämättä! Lähellä apu on, Se surun, murheen
poistaa Ja hädän, ahdingon.

7.  Herraasi voit sä luottaa,' Ah sielu, ainiaan;
Epäillen älä kysy: Tuleeko auttamaan? Sulasta rak-
kaudesta Hän rientää avukses Ja poistaa tuskas, vai-
vas Ja kaiken surkeutes.

8.  Äl' epäile, jos onkin Sun syntivelkas suur',
Rakkaudellaan Jesus Sen poistaa kaiken juur'; Hän
syntisille tullut, On pelastukseksi, Heit' armost' autta-
mahan Jumalan lapsiksi.

9.  Jos vihollinen häijy Kiukussaan kiljahtaa, Siit'
älä huoli, kohta Sen Herra kukistaa, Jo tulee sodan
päämies, Väkevä voimassaan, Karkoittaa vihollisen;
Sä luota häneen vaan!

10.  Hän tuomiolle tullen Pilkkaajat kadottaa, Mut
armias on sille, Ken häntä rakastaa. Ah tule au-
rinkomme, Valollas johdata Meit' ijäisehen majaas,
Ilohos taivaassa!

Paul Gerhardt, (saks.) s. 1606 † 1676.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle