I. Vuotuiset juhlavirret.

1. Adventti-virsiä.

5.I
loitse, kristi-kansa, Tän armon aikana! Jo tuli
taivaastansa Apusi ainoa; Hän alhainen on
vaan, Mut hänen kauttaan valta Murtuupi saata-
nalta Ja raukee kokonaan.

2.  Ei etsimään hän tullut Valtikkaa, kruunua;
Häll' ijäti on ollut Valtansa taivaassa; Vaan sit' ei
päällä maan Tahtonut ennen näyttää, Kuin Isäns
tahdon täyttää Sai täällä kuolollaan.

3.  Hänt' iloin palvelkaatte, Maan suuret, mah-
tavat, Niin hänen kauttaan saatte Te kruunut kirk-
kaimmat! Ei taivaan kunniaan Se käy, ken hänen
hylkii Ja kunniahan pyrkii Täss' elämässä vaan.

4.  Te köyhät viheljäiset, Maan päällä sorretut,
Te työtä tekeväiset Ja raskautetut, Nyt ilovirtenne
Veisatkaat kuninkaalle, Autuuden ruhtinaalle, Jok' ain'
on turvamme!

5.  Hän kohta ilmestyvä On kunniassansa, Ja
murehenne syvä On iloks muuttuva; Siis, lamput
kädessä, Nyt rientäköön jo vastaan Kaikk' kansa ruh-
tinastaan! Hän on jo lähellä.

Michael Schirmer, (saks.) s. 1606 † 1673.

a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle