I. Vuotuiset juhlavirret.

1. Adventti-virsiä

6.V
almistukaatte vastaan Nyt kaikki riemuiten,
Kun tulee taivahastaan Se sankar' ihmei-
nen, Jonk' ompi Jumala Maailman valkeudeksi, Syn-
tisten autuudeksi, Luvannut armosta!

2.  Suurelle vieraallenne Nyt tietä laittakaat, Hä-
nelle sydämenne Kaikk' ovet avatkaat; Tie tehkäät
suoraksi, Alentain korkeudet, Ylentäin alavuudet Ta-
saiseks, sileeksi!

3.  Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa, Ei
salli kopeutta, Sen maahan masentaa; Kun sydän ha-
luinen Vilpittä vaeltaapi, Se tietä valmistaapi Tu-
lolle Jesuksen.

4.  Ah Jesus, armahani, Sydämen' avaja, Se,
ainoo auttajani, Itselles valmista! Voi jos sais sy-
dän tää Sull' olla asuinmaja, Niin tahdon, Pelas-
taja, Sua ijät' ylistää!

Valentin Thilo s. 1607 † 1662.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle