I. Vuotuiset juhlavirret.

2. Joulu-virsiä.

10.O
kiitos nyt, Vapahtaja, Sä Jesus, tosi Ju-
mala, kun tulit tänne tykömme, O terve
jalo vieraamme!

2.  Maailman Herra luoksemme Alentui vertai-
seksemme, Ett' ihmisenä ihmisen Autuuteen auttais
jällehen.

3.  Jumalan Poika tullut on; Mik' ilo, riemu, ver-
raton! Hän syntyi Hengen voimasta, Tääll' neit-
syestä puhtaasta.

4.  Yöhömme koitti valkeus, Elämän uuden kirk-
kaus; Me saimme veljen rakkahan, Jok' on myös
Herra taivahan.

5.  Siis sydämest' iloitkaamme Ja kiittäkäämme
Herraamme, Kun kansas puoleen katsahti, Niin suu-
ren armon osoitti!

6.  O kiitos Isän Jumalan, Niin myöskin Poi-
kans' ainoan, Ja Pyhän Hengen samaten, Nyt niin-
kuin aina iäten!

Coelius Sedulus? (lat.) noin 450. M. Luther, s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle