I. Vuotuiset juhlavirret.

2. Joulu-virsiä.

12.L
aulu soikoon riemuinen! Sanoman ylen su-
loisen Ilmoitti enkeli; Täällä meille toi-
votti Armon, avun aivotun, Lunastuksen luvatun,
Jonka Herra lahjoitti.

2.  Herra kaikkivaltias, Jumalan Poika armias,
Ilmaantui ihmiseks, Luoja luodun vertaiseks; Kor-
keuden kuningas, Rikkauden ruhtinas, Orjan köyhän
muotoiseks.

3.  Tuli tänne taivaasta, Nyt alas korkeudesta
Turvamme toivottu, Hartahasti halaittu, Jota isät
odotti, Uhreillansa ennusti, Herran oma siunattu.

4.  Tätä ihmetavaraa Ei taida meri eikä maa, Ei
taivas avara Sylihinsä sulkea. Kuitenkin nyt ääretön,
Maailman Herra määrätön, Makas neitseen kohdussa!

5.  Herran näkymättömän, Nyt täällä kaikkein näh-
tävän, Its' iankaikkisen Täällä muodoss' ajaisen,
Neitsyt nuor', viaton tää Ihmiseksi synnyttää Avull'
armon ylhäisen!

6.  Jumal' yhtyi ihmiseks', Kaks yhteen suureks
ihmeheks, Ymmärryst' ylitsen, Luonnon la'in ohitsen,
Luomaton on luotu nyt, Synnitönnä syntynyt Täh-
den synnin syntisten!

7.  Näin on käärmeen viekkaus, Hedelmän kieltyn
kirous Päältämme poistettu, Kuolon valta voitettu;
Armo, autuus annetaan, Riemu, rauha tarjotaan,
Taivaan ov' on avattu.

8.  Täst' on turva totinen Ja toivo runsas, rie-
muinen; Nyt sydän uskohon kääntyy, Isän armohon;
Tuskissa on lohdutus, Itkuss' ilon odotus, Hengen
lahja verraton.

9.  Rauhan täällä ajassa, Elämän uuden kuolossa Toi
meille ilmeisen Isän Poika, ihminen. Siis nyt kaikki
hartaasti Kiittäkäämme ijäti Töitä Herran armoisen!

Maskun Hemminki, (suom.) † 1618-20.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle